Isplesimas žodžio reikšmė

Isplesimas - plėšìmas plė́šimas 1. → plėšti 1: Plėšimo stiprumas nustatomas pagal formulę 2.→ plėšti 5: Plėšimas javų 3.→ plėšti 8: Velėną [su žambriu] apdraskė, i visas plė́šimas 4. išartas dirvonas, plėšinys, naujiena:Reikėjo suplėšti i plėšìmą su žambiais Plėšimè rugiai šį metą iš dirvos virsta Į plėšìmą linus aba avižas sė[ja] daugiáu Pasėjom šio to į plėšìmą Išvaryk gyvulius an plėšìmo Skynė skynimus, plėšė plėšimus, laikė sau arklius Vilkeli, kūmai, duok nors šitą plėšimą paart Ardami plėšimą nesėtų į erškėčius! 5. → plėšti 14: Sužeistųjų ar nukautųjų plėšimas turi būti kuo griežčiausiai baudžiamas Už plėšimus ar vagystę nelaiko taip ilgai kalėjimuose Šitas didžturis turtą savą ... nupelnęs ... per plėšimą, per vagystę, per nuomą | O kad pri to plėšimo tankiai su medu susitepa, todėl [tokios bitės] didžiai juodomis rodos 6.→ plėšti 15: Tiek paimti – tas yr tikras plė́šimas! Tiesiog plėšìmas tiek už darbą imti Pasiutęs plė́šimas už viską 7. priplėštas turtas, grobis, laimikis:Neprieteliams plėšìmą vėl atimti Kaip jie daug žvėrių sugavę buvo, liūtas asilui paliepė tą plėšimą tarp jų dalyti Ir gavo didį plėšimą, daug aukso, sidabro, šilkų Ir visą plėšimą šių miestų ir bandą dalija vaikai Izraelio tarp savęs 8. → plėšti 17. (applėšimas ) → apiplėšti 5: Juk ta moteris aiškiai suprato, kad tai buvo apiplėšimas 1. → atplėšti 3: Laiško atplėšìmas 2. → atplėšti 5: Neteisingas atplėšimas padarė per skaudžią žaizdą ║ Grigorijus, jausdamas džiaugsmingą išsilaisvinimą, atsiplėšimą nuo tikrovės ir minčių, gėrė su kazokais ligi ryto 4.→ atplėšti 10: Nacionalinis klausimas buržuazinėje Lietuvoje buvo itin aktualus, ypač ryšium su Vilniaus atplėšimu ir autonomine Klaipėdos krašto padėtimi 5.→ atplėšti 11: Pasiutęs atplė́šimas! Keturius rublius 6.seniai arta dirva:Antrą kartą plėšimą plėšant daros atplė́šimas 1. → išplėšti 1.2.→ išplėšti 3: Ponas, mislydamas vėl, kad čia niekai bus, atidavęs kalną ant išplėšimo 3.išplėšta dirva,plėšinys:An išplėšìmo pasėjom miežių 4. → išplėšti 6: Naudos išplėšimas Ižplėšimo ir iždraskymo turtų Jūs ... išplėšimą savo naudos su džiaugsmu perkentėjot | Ar tai ne išplėšimas brangios laisvės? 1. → nuplėšti 1: Da ir prie stogo lentelių nuplėšìmo sugaiši daugiau kaip pusdienį 2. → nuplėšti 7: Užpuolimas ir nuplėšimas ant atviros ūlyčios įneš ... 4 metus temnyčios Arielka yra ... galybė ir ginklas dėl žmonių apsukimo ir nuplėšimo užtraukimas gėdos:Mato tokiame kaltinime garbės nuplėšimą 1.→ paplėšti 10: Žmonių paplėšìmas 2. → paplėšti 11 Koks čia pasiplė́šimas: trisdešimt rublių uždirbo! 1. → perplėšti 1: Pirklys, iš tolo pamatęs, pažino jį po tuo randu par burną ir nosį, kursai liko nuo parplėšimo Perplėšimas uždangčio bažnyčios Atima pilnumą rūbo, ir piktesnis perplėšimas tampa 2. → perplėšti 3 Dirbdama iki persiplėšimo, kruvinomis verkė dėl savo Silvestro 1. → praplėšti 1. | 2. → praplėšti 5 Kur tik koks prasiplėšimas [fronte], tenai mus ir grūda → priplėšti 1. | 1. → suplėšti 1.2. kas suplėšta, grobis:Jis teipajėg iš miesto daug suplėšimo (naudos) išvežė O kada sylingesnis ant jo ateita ir jį pergali, tada atim jo šarvą ... ir suplėšimą jo išdalija → užplėšti 6.

Žodis isplesimas kitomis kalbomis

Rusiškai: вымогательство
Angliškai: extortion
Estiškai: extorsión
Lenkiškai: wymuszenie
Latviškai: izspiešana
Lietuviškai: isplesimas
2013-04-02 17:36:06
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž