Isgabenti žodžio reikšmė

Isgabenti - išgab|enti, išgabena, išgabeno išvežti, išnešti krovinius, kraustulius: Viską išgabeno į naują vietą. sngr.: Išsigabeno (išsikraustė) su visais daiktais. išgabenimas.

Žodis isgabenti kitomis kalbomis

Rusiškai: проводить
Angliškai: carry out
Estiškai: llevar a cabo
Lenkiškai: wykonać
Latviškai: veikt
Lietuviškai: isgabenti
2013-04-21 05:10:06