Iseiga žodžio reikšmė

Iseiga - išeig|a 1. knyg. vieta, pro kurią išeinama, išėjimas, anga: Urvo išeiga Slapta išeiga 2. išėjimas (į svečius, į iškilmes): Drabužius išeigai pasisiūdinau. 3. teatr. aktoriaus pasirodymas scenoje: Šiame veiksme aktorius turi tris išeigas. 4. spec. gaminių kiekis (kiek ko iš ko išeina): Mėsos išeiga iš gyvo svorio. Svorinė, tūrinė, vienetinė išeiga 5. eisena, eiklumas: Jis turi gerą išeigą (yra greitas). 6. geol. vieta, kurioje sluoksnis išeina į žemės paviršių.

Žodis iseiga kitomis kalbomis

Rusiškai: выход
Angliškai: yield
Estiškai: ceder
Lenkiškai: plon
Latviškai: raža
Lietuviškai: iseiga
2013-04-10 19:38:58