Idealizmas žodžio reikšmė

Idealizmas - idealizmas 1. filosofijos kryptis, kuri dvasią, sąmonę, idėją laiko pirminiu dalyku, o materiją, gamtą, būtį - antriniu; priešingai materializmas. 2. nesavanaudiškas pasiaukojimas kuriai nors idėjai. 3. tikrovės idealizavimas.
idealizm‖as [pranc. idéalisme < gr.]:
1. filos. kryptis, aiškinanti tikrovę kaip dvasią, protą, idėją;
objektyvusis Δ teigia, kad dvasinis pasaulis egzistuoja savaime, objektyviai;
subjektyviojo, ar gnoseologinio, ~o požiūriu, tikrovė neegzistuoja nepriklausomai nuo pažįstančiojo subjekto;
2. polinkis idealizuoti tikrovę, vadovautis aukštais idealais. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis idealizmas kitomis kalbomis

Rusiškai: идеализм
Angliškai: idealism
Estiškai: idealismo
Lenkiškai: idealizm
Latviškai: ideālisms
Lietuviškai: idealizmas
2013-05-17 07:11:29
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž