Išlynoti žodžio reikšmė

Išlynoti - lynóti,-ója, -ójo po truputį lyti, lašnoti:Kai parėjau, jau lynójo, o paskui ėmė iš teisybės lyti Jau antra diena smulkiai, nuobodžiai lynojo Nei giedra, nei lyja, lynója po truputį, ir tiek Nakok – tokia lynójanti, bjauri | Imkiat su vandeniu šlėkti ant spietliaus, kad vanduo smulkiais lašeliais lynotų ant bičių smulkiam lietui apdrėkinti:Nei čia to lietaus, tik be reikalo šieną aplynójo Keliai aplynojami tviskėjo valkelėmis Jų gymiai bei rūbai krauju lyg aplynoti | Apsilynójo mano dukrelė ašarėlėm(apsiverkė),nuėjus pas šelmą bernelį artėti, ateiti smulkiam lietui:Jau nuo miško atlynoja, lyg rūkas eina įsismaginti lynoti:Žiūrėk, inslynõs! lynoti kurį laiką:Išlynójo vakar visą dieną kiek palynoti:Truputį nulynójo, ir vėl giedra Koks čia lietus – nulynójo, kaip krapyla nukrapijo Iš didelio debesio mažai nulynojo nedaug palyti:Kad palynótų, sušiltų, tuoj medžiai imtų šieptis(sprogti) Lyk, lietuti, palynok, piemenėlį išvanok ║ smulkiu lietumi palaistyti:Inbos(nusibos)labiau ženotai, negu rūtai palynótai kiek palyti:Vakar čia biškį párlynojo, bet tas nėko nedaro(tokio lietaus nepakanka) Ka párlynotų, bent žemę nuplautų po žiemos 1.kurį laiką lynoti:Kaip pradėjo nuo saulės tekėjimo, tai ir pralynójo iki vakaro 2.pradėti lynoti:Kai kada kiek pralynója, bet nedaug palynoti: Rugiai auga gerai, po biškį vis prilynó[ja] Jei prilynótų par vasarą, ten bulvių begaliniai užaugtų Tarpais dar ir sekančias dienas puikiai prilynojo truputį užlyti:Kiek čia užlynójo – paerzino kiek, ir vėl nėr Biškį užlynójo, dabar tą tarpą nelyja. Ka da tiek užlytų, užtektų jau
2013-04-19 07:23:07