Iškalinti žodžio reikšmė

Iškalinti - kalìnti(-ýti ), -ìna, -ìno, kãlinti, -ina, -ino1. kalti (plaktuku ar kuo kitu).2. barškinti, kalenti:Nuo šalčio net dantim kalìna Garnys kalìna 3. mėginti (kiaušinio) stiprumą į dantis stuksint:Margutį į dantis kalìna 4. griežtai, primygtinai įsakyti, įkalti:Kiek, rodos, jam nekalino, o jis vis tiek užmiršo įkalìnti,įkãlinti 1. įstengti kalenti, tarškinti:Toks paukštukas(genys) o kap įkalìna į medį 2. įsakmiai įsakyti, įkalti į galvą:Jis jam tai kalìnte įkalìno Tėvui įkalino, kad nepasigertų Aš savo vyrą teip įkãlinau, graudinau, kad jis, minau, neužmirštų mielių iš Klaipėdos parvežti Vadas visims kareiviams įkãlino nėkam nėko nepasakoti Jis man įkalino, kad ryt ateičiau Teip įkalinaũ, o vis tiek užmiršo parnešti Įkalinaũ, kad neužmirštų Jonas parnešt cukraus Aš jam aštriai įkalinaũ, kad jis, minau, namiej nepasiliktų Tėvas jį ... aštriai buvo įkalìnęs iškalìnti išmiklinti, išmėginti (kiaušinio) stiprumą:Diedulis ir man iškaliñs kiaušinį | Išsikalinkit, vaikai, po kiaušinį pakalìnti pamėginti (kiaušinio) stiprumą, pamiklinti:Pakalink tu jo kiaušinį | Mušim kiaušiniais, bet pirma vienas kito pasikalinkim susikalìntisusidaužti, susimušti:Jiedu bėgdami kaktom susikalìno užkalìnti užkalti:Boba ažkãlino duris, kad vaikai maži neišbėgtų, ir išejo rugių pjaut

Žodis iškalinti kitomis kalbomis

Rusiškai: финансовый
Angliškai: the fiscal
Estiškai: el fiscal
Lenkiškai: fiskalnej
Latviškai: fiskālā
Lietuviškai: iškalinti
2013-04-21 02:00:08
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž