Išaugimas žodžio reikšmė

Išaugimas - augìmas áugimas 1. → augti 1: Dabar palijo, šilta, tai augìmai linų – pernakt sprindį užauga! Koks tų burokų áugimas šį metą! To vaiko ir augìmas – da tik kelių metų, o jau toks bamblys! O Jėzus dauginos išminty ir augime 2.→ augti 5: Darbininkų skaičiaus augimas Darbo našumo augimas ║rūgimas:Nuo tokio augimo(kėlimosi)net tešla išakijo 3. augimo laikas:Mano augimè jaučiais ardavo Aš pati savo augìmuos tep dariau ║amžius:Vieno áugimo vedvi esav su Barbe Dabar mano augìmo visi išmirė 4.ūgis, didumas:Žmogus mažo augìmo Mano brolis aukšto áugimo buvo Vyriausia duktė sveika, į sykį augimo Augìmo buvo kap tėvas 5.augimo vieta:Mano ten augìmas(aš ten augau) 6.kilmė:Ji augìmo lietuvė Toji karalaitė karališko augimo, silpna 7.auglys, metūgis:Medžio metų áugimus gal suskaityti → apaugti:1.Krūmais apaugimas Baisus apžėlimas, apaugìmas to daržo, o nėr kada ravėt Be apáugimo nebūtų gumbėtų šermukšnio lazdų 2.Apaugimas bliūdo! 3.→ apaugti 4: Tai ir apaugìmas to paršelio – visus apaugo, už visus didžiausias! → ataugti 1: Kas iš to kasų ataugìmo, kad plaukai jau žyla → įaugti:1.Įaugìmai tų šaknų – nė išraut negalima 2.Ot įaugìmas [katino] – sprandas sprandas, galva galva! 1.augumas, ūgis:Kas ano išáugimas, jau lig su tėvu! Tai gražaus išaugìmo medžiai! 2.subrendimas:Teigiamųjų herojų paveikslai parodo didelį rašytojo išaugimą 1.→ nuaugti 2: Dėl nuaugìmo kanopa nuaugs(skylė išeis į kraštą),tik daug nevažinėk 2.→ nuaugti 7: Dėl kojos nuaugimo praeitą šventą gavau būti namie 3. augumas, ūgis:Kad tu ir nueitum kur su tokiuo savo gražiu nuaugimù! ║atrodymas, išvaizda:Negražaus nuáugimo motriška Šerinės kiaulės kitoks buvo kūno nuaugimas → paaugti 1: Tų vaikų greitas paáugimas – ar seniai dar su šlebikėms tebibėgiojo! ║užderėjimas:Jis giriasi, kad jam paaugę šiemet linai, bet koks ten paaugìmas, jei tesurovė vieną vežimą! Velniškas dobilų buvo paáugimas → peraugti 1: Bulvių peraugimu vadinamas toks reiškinys, kai ant bulvės užauga gumbeliai → praaugti 1: Kas iš to praáugimo, vis tiek aš stipresnis tebesu už aną 1.→ priaugti 5: Jau ir priaugìmas tų žolių – visai daržą baigia stelbt 2.→ priaugti 6: Kasmet turime didžiulį pramonės bruto produkcijos priaugimą 3.augimo metas:Vaikas priaugimè – pats tas duonaėdys Bernadynai nėra stovėję Palangoj mano priaugime, nebent seniau 1.→ suaugti 3: Tai suaugìmai – palikau vaikus, dabar vyrai! 2.suaugusi vieta:Dėl pleurito susidarę suaugimai taip pat reikalingi gydymo Vėjas nuplėšė šaką per suaugìmą Kažin ar koja per suaugìmą nebeluš, ar bus stipri? 1.→ užaugti 2: Kad ir užaugìmas tų karpų – kap bandos! 2. augimo metas:Mano užaugimè niekad to nebuvo

Žodis išaugimas kitomis kalbomis

Rusiškai: подниматься
Angliškai: rise
Estiškai: subir
Lenkiškai: rosnąć
Latviškai: pieaugt
Lietuviškai: išaugimas
2013-04-21 01:49:58
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž