Išaiškinimas žodžio reikšmė

Išaiškinimas - áiškinimas → aiškinti 1: Be áiškinimų aišku Koks jo áiškinimas, kad vaikai nesupranta? | Kaltino ir nenorėjo jo aiškinimosi girdėti → išaiškinti 1: Mes dirbame klaidų kritikos ir išaiškinimo darbą Toks įstatymo išaiškinimas jam nepatiko | Su tavo išsiaiškinimu aš nesutinku paaiškinimas:Koks nors tur būti nuáiškinimas 1.→ paaiškinti 1: Ženklų ir sutrumpinimų paaiškinimai 2. → paaiškinti 3 Kaltam sunkus ir pasiaiškinimas

Žodis išaiškinimas kitomis kalbomis

Rusiškai: разъяснение
Angliškai: Explanation
Estiškai: Explicación
Lenkiškai: wyjaśnienie
Latviškai: izskaidrojumu
Lietuviškai: išaiškinimas
2013-05-24 07:50:56