Holizmas žodžio reikšmė

Holizmas - teorija, kad visata ir ypač gyvosios gamtos teisingai matyti sąveikaujančių visumos (kaip gyvų organizmų), kurios yra daugiau nei vien tik elementariųjų dalelių suma holistinis studijų ar gydymo metodas, teorija, kad visata ir ypač gyvosios gamtos teisingai matyti sąveikaujančių visumos (kaip gyvų organizmų), kurios yra daugiau nei vien tik elementariųjų dalelių suma holistinis tyrimas arba gydymo metodas
Holizm‖as [gr. holos — visas]:
1. pažiūra, reikalaujanti suvokti reiškinį kaip tam tikrą vientisą visumą, netolygią jos elementų sumai;
2. vystymosi teorija, skelbianti, kad nepažinus pasaulio vientisumas lemia jo kūrybinę evoliuciją;
~ą propagavo kai kurie XX a. pradžios filosofai ir biologai. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis holizmas kitomis kalbomis

Rusiškai: холизм
Angliškai: Holism
Estiškai: El holismo
Lenkiškai: Holizm
Latviškai: holisms
Lietuviškai: holizmas
2013-05-02 15:20:13
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž