Globalinis žodžio reikšmė

Globalinis - globalin|is, globalinė 1. apimantis visą Žemę, kosmosą: globalinė raketa. Globalinis ginklas. 2. žr. visuotinis, pasaulinis [pasaulinis].
globãlinis [pranc. global < lot. globus — rutulys],
apimantis visą Žemę arba ištirtą kosm. erdvę;
pasaulinis. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis globalinis kitomis kalbomis

Rusiškai: глобальный
Angliškai: global
Estiškai: global
Lenkiškai: globalny
Latviškai: globālā
Lietuviškai: globalinis
2013-03-24 10:32:31