Globėjiškas žodžio reikšmė

Globėjiškas - globėjiškas,-a → globėjas 1: Nėra čia ko apie juos tokiu globėjišku tonu kalbėti

Žodis globėjiškas kitomis kalbomis

Rusiškai: покровительствующий
Angliškai: patronizing
Estiškai: protector
Lenkiškai: protekcjonalny
Latviškai: aizbildnībai
Lietuviškai: globėjiškas
2013-04-21 04:30:19