Galas žodžio reikšmė

Galas - gal|as 1. baigiamoji ilgesnio daikto dalis: Lazdos du galai. Virvės galas Lauko gale pasėjo vikius. Atsisėsk iš galo (stalo). Vaikščioja pirštų galais (tyliai). 2. trobos viena pusė; kluono šalinė: Kviesk svečią į antrą galą. galą dobilų prikrovėme. 3. kokio daikto gabalas: Sūrio, pyrago galas Gerą galą audeklo atrėžė. 4. kelio ar laiko tarpas: Dar geras kelio galas iki namų. Gerą dienos galą prastovėjom belaukdami. 5. pabaiga: Išbuvau nuo pradžios iki galo. Diena su galu. Jau vasaros galas Darbas eina prie galo. 6. žuvimas, mirtis: Artinasi vilkui galas Ant liežuvio galo (neatsimena gerai žinomo dalyko). Be galo be krašto (nepaprastai daug; labai). Dykas galas (niekai). galą daryti (nekantrauti, triukšmą kelti; žudyti). galus grobstyti (iš paskutiniųjų stengtis). Galas nuo galo (viską, ištisai). Eik po galais (šalin)!galą su galu sudurti (sumegzti, suvesti) (pragyventi, išsiversti). galą gauti (žūti, mirti). galų gale (pagaliau). Galas nerinks (toks keiksmas). Galas žino (švelnus keiksmas, sakomas abejojant, nežinant ko). Kokių (kurių) galų, kokiam (kuriam) galui (kam, kodėl- kartu reiškiamas nepasitenkinimas). Vieno galo (vienodi). Visų galų (mokantis visokius darbus) žmogus gal|ai dgs. istor. Galijos (dabartinės Prancūzijos, Šiaurės Italijos, Belgijos plotas) keltai. galas, galė dkt. jų žmogus.
gãlas [pagal it. mokslininko G. Galilėjaus (Galilei) pavardę],
Gal, CGS vienetų sistemos (pagr. vienetai: centimetras, gramas, sekundė) pagreičio vienetas. 1 Gal = 1 cm/s2. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio galas sinonimai

Žodžio galas sinonimai

Žodis galas kitomis kalbomis

Rusiškai: конец
Angliškai: end
Estiškai: final
Lenkiškai: koniec
Latviškai: beigas
Lietuviškai: galas
2013-03-16 15:09:40
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž