Gadinimas žodžio reikšmė

Gadinimas - gadìnimas gadìnimos → gadinti:1.Koks čia skaitymas [prietemoj] – akių tik gadìnimas | Gadinimas giminės(kraujagėdybė) | Išvydo kūną be mažiausio gadinimos ║ Gadinimas saulės Šiąnakt buvo mėnesio gadìnimas 2.Gadìnimo bylė Vyresnieji jam prie abiejų šalių ėjo jį ant gadinimo vietos vesdami apgadìnimas → apgadinti 1: Dėl tokio [šalnų] apgadìnimo augs agurkai įgadìnimas → įgadinti:1.Kūnas ... nevargu jam buvo apsaugot be kokio įgadinimo 2.Nėra taip užusenėjusio įgadinimo, idant vanduo neišmazgotų išgadìnimas → išgadinti:1.Šiemet daug kirmėlių – išgadìnimas javų! O iššliaužiojimas, išgadìnimas tų javų – baisu žiūrėt! 2.Nebus daugiaus tvano ant ižgadinimo žemės Ir kaipo galėsiu pervest and savęs, dabotis ižgadinimo giminės mano pagadìnimas → pagadinti 1: Kūliai, įkelti medžiūs, apsaugo anų žiedus nu žaibų pagadinimo Bus liuosas sutvėrimas nuog nevalios pagadinimo | Nuo to pasigadinimo(persileidimo)jau ir nepasitaisė [moteris] pérgadinimas sugadinimas:Be pergadinimo ing grabą įeit galėtų sugadìnimas → sugadinti 1: Išbariau vaiką už laikrodžio sugadìnimą užgadìnimas → užgadinti 1: Tai užgadìnimas kiaušinių(visi neversti, užmirę)– visi juodi ir juodi!

Žodis gadinimas kitomis kalbomis

Rusiškai: повреждение
Angliškai: damage
Estiškai: daño
Lenkiškai: uszkodzenie
Latviškai: bojājums
Lietuviškai: gadinimas
2013-03-20 17:17:10
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž