Fazė žodžio reikšmė

Fazė - fazė 1. ko nors raidos, keitimosi stadija, tarpsnis: Visuomenės raidos f. Gamybos f. Augimo f. 2. kūno, medžiagos ir kt. formos arba būvio kitimo tarpas, momentas: Mėnulio f. Garų f. 3. tech. viena iš kelių skirtingų generatoriaus apvijų grupių ar jos laidas.
Fãz‖ė [gr. phasis — patvirtinimas, pasirodymas]:
1. kurio nors reiškinio formos ar būvio kitimo momentas;
kokio nors kitimo stadija, tarpsnis;
2. ist. proceso laikotarpis;
3. termodinaminės sistemos dalis, kurios fiz. ir chem. savybės, nepriklausančios nuo medžiagos kiekio, yra visuose taškuose vienodos, pvz., skysčio ir jo garų sistema sudaro dvi ~es;
4. virpesių ir bangų teorijoje — vienas dydžių, apibūdinančių virpesius kiekvienu laiko momentu;
5. elektrotechnikoje — viena kintamosios srovės grandinių, sudarančių daugiafazę el. sistemą;
6. astr. kurio nors periodinio reiškinio momentas;
susijęs su dangaus kūno, kurį apšviečia Saulė, pavidalo kitimu, pvz., Mėnulio Δ, planetų Δ. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio fazė sinonimai

Žodžio fazė sinonimai

Žodis fazė kitomis kalbomis

Rusiškai: фаза
Angliškai: phase
Estiškai: fase
Lenkiškai: faza
Latviškai: fāze
Lietuviškai: fazė
2013-04-08 13:27:03
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž