Ekspozicija žodžio reikšmė

Ekspozicija - ekspozicija 1. lit. kūrinio pradmė - veiksmo aplinkybių, konflikto jėgų parodymas. 2. muz. pirmutinis temos ar temų parodymas. 3. paroda; parodos ar muziejaus rodomų dalykų išdėstymas. 4. fot. atdaro objektyvo išlaikymo laikas, eksponavimo dydis.
ekspozicija [lot. expositio — išdėstymas, paaiškinimas]:
1. pagal tam tikrą sistemą atrinkti daiktai, meno kūriniai, išdėstyti parodoje, muziejuje ar kitoje specialiai įrengtoje vietoje;
2. lit. kūrinio pradinė dalis, kurioje parodoma pradinė situacija, informuojama apie veiksmo aplinkybes, pagrindines konflikto jėgas;
3. muz. temos (temų) pirmasis pateikimas (sonatos I dalis, fugos pradžiai);
4. fiz. dydis, lygus paviršiaus energinio apšviestumo ir švitinimo trukmės sandaugai (energinė, arba spindulinė, Δ);
tarptautinės vienetų sistemos vienetas — džaulis kvadratiniam metrui (J/m2);
5. fiz. apšvieta — dydis, lygus šviesai jautrios medžiagos apšviestumo ir švitinimo trukmės sandaugai (šviesos Δ);
tarptautinės vienetų sistemos vienetas liukssekundė;
6. organizmo būsena, per kurią jį gali paveikti bet kuris veiksnys;
7. laikotarpis, per kurį leidžiama veikti organizmą kuriam nors veiksniui, pvz., rentgeno spinduliams;
8. geomorf. išsidėstymas, padėtis, pvz., šlaitų Δ. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis ekspozicija kitomis kalbomis

Rusiškai: экспозиция
Angliškai: exposure
Estiškai: exposición
Lenkiškai: ekspozycja
Latviškai: ekspozīcija
Lietuviškai: ekspozicija
2013-03-23 10:14:36
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž