Eiti žodžio reikšmė

Eiti - eiti, eina, ėjo 1. judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: Eiti keliu. Jis ne ėjo, o bėgo. Čia kelelis pėsčių einamas. Eik šalin. Einame valgyti, šokti, medžioti. Eiti pro duris, per lauką, į mokyklą, miškan. 2. keltis kitur (gyventi): Eiti į miestą gyventi. 3. smarkiai judėti: Bangos tik eina. Jis kaip ėjo nuo stogo (nupuolė)!Penkios kulkos pro šalį ėjo. Arklys kad eina keliu.! 4. plaukti, traukti, tekėti: Ledai upe eina. Debesys tik eina. Upė eina. Kraujas iš piršto eina. 5. važiuoti: Traukinys, autobusas eina. 6. slinkti (apie laiką): Dienos, mėnesiai eina. 7. tekėti (už vyro): Eiti už vyro, bernelio. Kas už jo eis? Reikia eiti už vedančio, o ne už žadančio (folkloras). 8. atlikinėti darbą, pareigas: Eiti apie gyvulius. Tarnybą, sargybą eiti Laikinai einantis direktoriaus pareigas. prk.: Šis žodis eina papildiniu. 9. mokytis: Ką einate iš geografijos? Mokslus eiti (mokytis kokioje nors mokykloje). 10. veikti, dirbti: Malūnas, mašina, laikrodis eina. 11. tęstis, trauktis: Kelias eina pagal upę. Per audeklą balti dryžiai eina. 12. tilpti, išsitekti: Kiek eis javų į tą maišą? 13. sklisti, plisti: Per girią toli garsas eina. ėjo tokia pasaka. 14. turėti gerą paklausą: Šios prekės gerai eina. 15. būti vartojamam, eikvojamam: Greit eina duona. Malkos labai eina. 16. būti siunčiamam, gabenamam: Ilgai ėjo laiškas. Per tą uostą eina daug prekių. 17. būti pelnomam, gaunamam: Didelės pajamos ėjo iš sodo. Jam eina pensija. 18. augti, nokti: Bulvės jau į lapus eina. Šiemet vasarojus greit eina. 19. tapti, virsti: Rugiai eina į dirses. Košė gumulais eina. Dienos eina ilgyn. 20. remti, palaikyti: Jis už mane eina (mano pusę palaiko). 21. sektis, klotis: Jam eina mokslas. Darbai ėjo puikiai. sngr.: Nesieina (neinasi) gyventi. 22. žaisti: Ratelio (ratelį) eina. Einame slėpynių, imtynių. 23. būti rodomam: Šiandien teatre eina "Skirgaila". Geras filmas ėjo. Eik eik (sakoma stebintis, neigiant). ėjėj|as, a dkt. ėjimas.
Eiti, eina, ėjo
1. judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: E. keliu. Jis ne ėjo, o bėgo. ÄŒia kelelis pėsčių einamas. Eik šalin. Einame valgyti, šokti, medžioti. E. pro duris, per lauką, į mokyklą, miškan.
2. keltis kitur (gyventi): E. į miestą gyventi.
3. smarkiai judėti: Bangos tik eina. Jis kaip ėjo nuo stogo (nupuolė)!Penkios kulkos pro šalį ėjo. Arklys kad eina keliu.!
4. plaukti, traukti, tekėti: Ledai upe eina. Debesys tik eina. Upė eina. Kraujas iš piršto eina.
5. važiuoti: Traukinys, autobusas eina.
6. slinkti (apie laiką): Dienos, mėnesiai eina.
7. tekėti (už vyro): E. už vyro, bernelio. Kas už jo eis ? Reikia e. už vedančio, o ne už žadančio (flk.) .
8. atlikinėti darbą, pareigas: E. apie gyvulius. Tarnybą, sargybą e. Laikinai einantis direktoriaus pareigas.|prk.: Šis žodis eina papildiniu.
9. mokytis: Ką einate iš geografijos? Mokslus e.(mokytis kokioje nors mokykloje). 10. veikti, dirbti: Malūnas, mašina, laikrodis eina. 1
1. tęstis, trauktis: Kelias eina pagal upę. Per audeklą balti dryžiai eina. 1
2. tilpti, išsitekti: Kiek eis javų į tą maišą? 1
3. sklisti, plisti: Per girią toli garsas eina. ėjo tokia pasaka. 1
4. turėti gerą paklausą: Šios prekės gerai eina. 1
5. būti vartojamam, eikvojamam: Greit eina duona. Malkos labai eina. 1
6. būti siunčiamam, gabenamam: Ilgai ėjo laiškas. Per tą uostą eina daug prekių. 1
7. būti pelnomam, gaunamam: Didelės pajamos ėjo iš sodo. Jam eina pensija. 1
8. augti, nokti: Bulvės jau į lapus eina. Šiemet vasarojus greit eina. 1
9. tapti, virsti: Rugiai eina į dirses. Košė gumulais eina. Dienos eina ilgyn. 20. remti, palaikyti: Jis už mane eina(mano pusę palaiko). 2
1. sektis, klotis: Jam eina mokslas. Darbai ėjo puikiai.|sngr.: Nesieina (neinasi) gyventi. 2
2. žaisti: Ratelio (ratelį) eina. Einame slėpynių, imtynių. 2
3. būti rodomam: Šiandien teatre eina "Skirgaila". Geras filmas ėjo. Eik eik(sakoma stebintis, neigiant). ėjėj|as, ~a dkt. (1) ėjimas (2) ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio eiti sinonimai

žengti, žingsniuoti, Žinguoti, pėsčiuoti, pėstinti, pėdinti, žygiuoti, marširuoti, defiliuoti, Braukti, drožti, mauti, mygti, minti, nerti, skaptuoti, skusti, spausti, spręsti, šveisti, tiesti, Baužti, Biržyti, Bruožti, Demžti, Dyžti, Goti, kaišti, Niogti, Pluošti, skuosti, Bindzinti, Dramblinti, drambloti, Driblinti, drimblinti, dūlinti, kėblinti, Kėbrinti, Kėbžlinti, kiūtinti, kramenti, krapinti, Kretenti, Krūpštinti, Kulniuoti, Kulkšniuoti, krutėti, Lėpinti, lervinti, Lervoti, Liurbinti, slinkti, Slinkinti, stumtis, šliaužti, Timpinti, vėžlinti, Vėžlioti, vilktis, Bimbinti, Blauzdinti, Boglinti, campinti, cimpinti, Čiobrinti, Čiožinti, Čiorinti, dulbinti, Gangrinti, Garglinti, Gyslinti, goglinti, Goruoti, Kelminti, kervinti, Kerzinti, Kevėkšlinti, kiaušinti, Kiautinti, Kioglinti, Kiuldinti, Klankinti, klemšinti, klibinti, Kliokinti, kliunkinti, klumpinti, klumpti, Korinti, Kropinti, Kropti, Kuisinti, Kulkšnoti, Kulsnoti, Lėlinti, Liaušinti, pėslinti, Pėžinti, Pinoti, plampinti, plumpuoti, plūšinti, Plostuoti, plumpinti, plumpti, Pluncinti, Plunkti, Railinti, Rėzlinti, Ripuoti, Siūlinti, Tuopoti, Dybinti, dimbinti, Gandrinti, Gervinti, Mastyti, Stybrinti, Stimpinti, Stinksėti, stypčioti, stypinti, Stypsėti, styrinti, tįsinti, tįslinti, Gingaruoti, Kaikščiuoti, Bidzenti, Capenti, capnoti, Capsėti, Kuldenti, lapenti, Lapsenti, lutenti, miklinti, Stipsenti, tapenti, tapsenti, tipenti, Ribnoti, dilbinti, dyrinti, dūrinti, Gorinti, Liuozginti, Luibinti, Nyrinti, sliūkinti, spūdinti, Snarplinti, Šmūkštinti, Tvylinti, Gūžinti, Kūprinti, Gūbrinti, Gunginti, gūrinti, kobrinti, Kūbrinti, Kumbrinti, kumpinti, Kumpuoti, Tursinti, Tursuoti, kinkčioti, kinknoti, kinkuoti, Kenklinti, Tūpuoti, kepėstuoti, Kervoti, keverzoti, Kėzlinti, Kėžinti, Kreivezoti, Kreivuoti, Kreivoti, Kreivuliuoti, krypinti, krypuoti, Kryvuoti, Kryvuliuoti, linginti, Liūlinti, liumpinti, Siūbinti, Siūrinti, Skersinti, Skersioti, svirduliuoti, Svirdenti, Svyrinti, svyruoti, Šlitinti, Šlituoti, Virtinti, virtuoti, Virsnoti, Kėsinti, Kėšinti, Kesnoti, Kėsoti, Kerežioti, Kleinioti, Kleišioti, Kleišuoti, kleivoti, kleizoti, Klypinti, klypuoti, Klipytuoti, klišinti, Klišuoti, Klyvoti, šleivoti, šleivinti, žergti, Žergloti, žirglinti, žirglioti, Žirgsėti, Žirkliuoti, Čempinti, Čiūžinti, Čiūžuoti, šlempinti, šlepenti, šlepetuoti, šlepsėti, Šlepnoti, Šlepsenti, Šliūrinti, Šliūžuoti, Švakšnoti, Švygždinti, griozdinti, kerėplinti, Knapinti, Knopinti, rioglinti, Ragožinti, pūkšti, pūkštuoti, pūtuoti, šniokšti, šniokštuoti, Dumpliuoti, Gaisuoti, skėtrioti, skeryčioti, švytuoti, aklinti, bakoti, čempoti, dausinti, dūkinti, gaišuoti, gožinti, gverinti, kaisti, klampoti, kluikinti, kuprinti, lepinti, makasyti, maklenti, maklinti, maknoti, makoti, mauroti, mosikuoti, mąstyti, plevėsuoti, rypuoti, svaiginti, šliopinti, šliurinti, šliuzuoti, šnopšti, švytruoti, tapoti, tekėti, tęstis, vamplinti, vaurinti, vėbrinti, vėplinti, zengti, žabalinti, žabalioti, žiobrinti, žioplinti, žlibinti, cempoti, gubrinti, marsiruoti, slepseti, sliauzti, sliopinti, sliurinti, sniokstuoti, sveisti, svytruoti, svytuoti, zingsniuoti, zlibinti, zygiuoti
Žodžio eiti sinonimai

Žodis eiti kitomis kalbomis

Rusiškai: идти
Angliškai: go
Estiškai: ir
Lenkiškai: iść
Latviškai: iet
Lietuviškai: eiti
2013-03-21 01:56:10
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž