Dvejybinis žodžio reikšmė

Dvejybinis - dvejybin|is, dvejybinė -> dvejybė: Dvejybinis kilmininkas, galininkas (gram.). dvejybinė buhalterija.
Dvejybinis įrašas – ūkinių operacijų ir įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą.

Žodis dvejybinis kitomis kalbomis

Rusiškai: Принцип двойного
Angliškai: principle of double
Estiškai: principio de doble
Lenkiškai: Zasada podwójnej
Latviškai: princips dubultā
Lietuviškai: dvejybinis
2013-03-19 11:09:33
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž