Dvasia žodžio reikšmė

Dvasia - dvasia 1. kvėpiamas oras, kvėpimas, kvėpavimas, kvapas: Kalba, dvasią gaudydamas. Šaltis dvasią ima, gniaužia. Vos gaudo, atgauna dvasią. Taip dvokia, kad net dvasią traukia. Be dvasios parkrito. Paskutinę dvasią išleido (mirė). Pėrė, dvasios pasiklausydamas (smarkiai). 2. psichinės žmogaus jėgos kaip veikimo akstinas: Kovos d. Tvirtos dvasios žmogus. Kelti kovotojų dvasią. Dvasios penas. 3. prk. tikroji prasmė, esmė: Kalbos d. Laiko d. Įstatymo d. 4. fil. individe koncentruota visuomeninė sąmonė. 5. mitologijoje, religijoje ir idealistinėje filosofijoje - bekūnė, dievinama esybė, būties tvarkytoja. 6. bažn. siela, vėlė: Dvasios vedžioja. Vaikšto kaip d. be vietos. Nė (gyvos) dvasios (visai nieko). Pikta d. (velnias).
Dvasia ( 'dvelksmas, alsavimas') – įvairialypė sąvoka, plačiai naudojama kasdienėje buityje, religijoje, filosofijoje, mitologijoje ir kitose srityse.

Žodžio dvasia sinonimai

siela, širdis, vėlė, Veliuoka
Žodžio dvasia sinonimai

Žodis dvasia kitomis kalbomis

Rusiškai: дух
Angliškai: spirit
Estiškai: espíritu
Lenkiškai: duch
Latviškai: gars
Lietuviškai: dvasia
2013-03-18 02:08:40
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž