Duoti žodžio reikšmė

Duoti - duoti, duoda, davė 1. daryti, kad gautų, teikti, skirti: Duoti kam duonos, knygą, pinigų. Tėvui jis duoda pragyvenimą. Duoti duoną (išlaikyti). Duok valgyti. Duok jam ramybę. Duoti pažadą, priesaiką. Jam davė darbo. Arklys tebėra neduotas (nešertas). Duodamas imk. Duoti kam vardą. Nėra kas duoda (ryt. nėra ko duoti). 2. dovanoti: Davei arklį, duok ir balną (folkloras). Gaidį duotas, avino graibos (folkloras). 3. nustatyti vertę, mokėti, atlyginti: Kiek tau duoda už darbą? Kiek dabar duoda už kviečius? 4. leisti, netrukdyti, įgalinti: Duoti kam miegoti. Neduoda miežių pjauti (šlapias oras). sngr.: Jis duodasi perkalbėti. Vaikas nesiduoda pagauti (pagaunamas). 5. leisti už vyro: Duoda leidžia mane motinėlė į svetimą šalelę (d.). 6. daryti, kad kas atsirastų, gaminti, vesti vaisių: Karvė daug pieno duoda. Įmonė davė daug pelno. Tas medis daug vaisiaus duoda. Darbas duoda pasitenkinimą. 7. sakyti, pranešti: Duoti žinią, atsakymą. 8. daryti, atlikti: Matą duoti (žaidžiant šachmatais). Eigą duoti bylai. 9. šnek. smarkiai ką daryti, veikti: Duodu ir duodu (dirbu) apie namus. Kad duoda (griežia) muzikantai! Arkliai duoda (ėda) avižas apsiputoję. Lietus kad duoda. sngr.: Kad daviausi (kritau) ant šono! Vaikai duodasi (maudosi) upėje. Daviaus (laksčiau) po visą mišką. 10. šnek. mušti, lupti, kirsti: Duoti į ausį. Duok į žemę (trenk). Bėga kaip į galvą duotas. davėj|as, a dkt.: Kyšio davėjas. davimas.
Duoti, duoda, davė
1. daryti, kad gautų, teikti, skirti: D. kam duonos, knygą, pinigų. Tėvui jis duoda pragyvenimą. D. duoną (išlaikyti).Duok valgyti. Duok jam ramybę. D. pažadą, priesaiką. Jam davė darbo. Arklys tebėra neduotas (nešertas).Duodamas imk. D. kam vardą. Nėra kas duoda ( ryt. nėra ko duoti).
2. dovanoti: Davei arklį, duok ir balną (flk.) . Gaidį duotas, avino graibos (flk.) .
3. nustatyti vertę, mokėti, atlyginti: Kiek tau duoda už darbą? Kiek dabar duoda už kviečius?
4. leisti, netrukdyti, įgalinti: D. kam miegoti. Neduoda miežių pjauti (šlapias oras).|sngr.: Jis duodasi perkalbėti. Vaikas nesiduoda pagauti (pagaunamas).
5. leisti už vyro: Duoda leidžia mane motinėlė į svetimą šalelę (d.) .
6. daryti, kad kas atsirastų, gaminti, vesti vaisių: Karvė daug pieno duoda. Įmonė davė daug pelno. Tas medis daug vaisiaus duoda. Darbas duoda pasitenkinimą.
7. sakyti, pranešti: D. žinią, atsakymą.
8. daryti, atlikti: Matą d.(žaidžiant šachmatais).Eigą d. bylai.
9. šnek. smarkiai ką daryti, veikti: Duodu ir duodu (dirbu)apie namus. Kad duoda (griežia)muzikantai! Arkliai duoda(ėda)avižas apsiputoję. Lietus kad duoda.|sngr.: Kad daviausi(kritau)ant šono! Vaikai duodasi(maudosi)upėje. Daviaus(laksčiau)po visą mišką. 10. šnek. mušti, lupti, kirsti: D. į ausį. Duok į žemę (trenk).Bėga kaip į galvą duotas. davėj|as, ~a dkt. (1) : Kyšio davėjas. davimas (2) ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio duoti sinonimai

Žodžio duoti sinonimai

Žodis duoti kitomis kalbomis

Rusiškai: давать
Angliškai: give
Estiškai: dar
Lenkiškai: dać
Latviškai: sniegt
Lietuviškai: duoti
2013-04-02 19:15:13
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž