Didysis žodžio reikšmė

Didysis - didỹsis(dìdysai, dìdžiasis, dìdžiasai), didžióji (didė́ji didė́ja ) didis:1.Didysis pirštas Man dìdžiasai pirštas nuo amžių nesveikas Didysai ežeras Dìdžiasis šaukštas Didė́ji skepeta Kur didė́ja adata pasdėjo? Išsirinko patį didįjį arklį Tas dìdžiasai nustumia mažuosius paršiokus, ažtat ir kūdi Didėsės ramunės niekai, mažosios kvepia Anų didžióji(didysis kambarys)didesnė už mūsų Tėvas pasiėmė pryšininkę ir kamarą, vaikas – dìdžeinę(didžiają) Didė̃msiom šakėm mėžia Po skliautais į pietus buvo durys, didžiosioms vadinamos Didysis rutulio skritulys Didžiosios raidės Didysis baublys (Botaurus stellaris) turi savotišką, toli girdimą balsą Didėsės, ilgosės sparnų plunksnos 2.Didžiųjų žmonių nelabai mirė, tik mažiukai Didžioji mergė esi, turi rinkti rugius, duoną minkyti Didė́ja mergiotė jau penkiolikos metų Kur mano vaikai didíejai? Pats dìdisai tai Vilniuj gyvena Ir jis kraustė, ir pradėjo nuog didžiojo iki jauniausiojo 3.stiprusis, smarkusis:Mumus parodyta yra didėji ir karštoji meilė Verkė seselė didė̃sės valnystėlės 4.svarbusis, žymusis:Numirė po dìdėjam karu Didė́ji karė užėjo Rygoj gyvenau, kol didė́ja vaina ate[jo] Veiksnys ir tarinys yra didžiosios sakinio dalys Buvo didžioji savaitė(paskutinė savaitė prieš Velykas) Prieis didė́ji pėtnyčia Didimęjime četverge Sakramentas įstatytas yr ant didė̃sios mišios 5.ypatingas:Tos mergužėlės prasti rūbužėliai, didžioji išmintėlė ║galingas, žymus:Mūsų didžioji tarybinė Tėvynė yra Tarybų Sąjungos tautų draugystės tvirtovė, taikos visame pasaulyje tvirtovė Didžių̃ didžiáusysis Atvažiuos didieji(valdžia),kaip šunys piktieji 6.ilgasis (laiko atžvilgiu):Garbė būk ... ant amžių didžiųjų 7. kai kurių monarchų, kunigaikščių ir pan. titulas:Vytautas Didžiasis Lietuvos kunigaikštis Aleksandras Didysis buvo makedonių karalius Kunigas didysis(pralotas) 8.pats, tikrasis:Lig didžiųjų(vėlyvųjų)pusrytėlių gulėsi gulėsi 9.prastai sumuštas Tau bemušant [sviestą], visada pasidaro didỹsis Ilgai nesusimuša sviestas: matyt, bus dìdžiasai Sviestas didysis kaip putra būti nuotaka:Aš tau atnešiu, kai tu po didžiuoju langu sėdėsi

Žodis didysis kitomis kalbomis

Rusiškai: большой
Angliškai: great
Estiškai: gran
Lenkiškai: wielki
Latviškai: liels
Lietuviškai: didysis
2013-04-21 08:07:32
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž