Deponentas žodžio reikšmė

Deponentas - deponent|as, deponentė dkt. kas deponuoja vertybes.
Deponeñtas [lot. deponens (kilm. deponentis) — atiduodantis saugoti],
fizinis ar juridinis asmuo, atidavęs materialines vertybes kaip depozitą į įstaigą ar įmonę. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis deponentas kitomis kalbomis

Rusiškai: вкладчик
Angliškai: depositor
Estiškai: depositor
Lenkiškai: depozytor
Latviškai: noguldītājs
Lietuviškai: deponentas
2013-04-21 03:47:48