Darbas žodžio reikšmė

Darbas - darb|as 1. fizinė bei protinė veikla, dirbimas: Fizinis, protinis (proto), visuomeninis, pedagoginis darbas. Rankų darbas. Sunkus, gaišlus, greitas darbas. Nusitverk kokį darbą. Darbo diena. Darbo našumas. Darbo apsauga. Greitas į darbą. Gyvena iš darbo. Namų darbai (užduotys mokiniams namie). Laukų darbai. Žemės darbas. Darbas darbą veja (daug darbų). Širdies darbas. Jūros ir vėjo darbas. Mašinos darbas. 2. užsiėmimas, tarnyba, verslas: Siuvėjo (vairuotojo, mokytojo ir kt.) darbas. Turiu darbą fabrike. Likti be darbo. Darbe būti. Eina į darbą. 3. veiklos vaisius: Mokslo, meno darbai. 4. gamybos, atlikimo būdas, kokybė: Namų darbo drabužiai. Fabriko darbo batai. Geras, prastas darbas. Dailus darbas. Pirmos rūšies darbas. 5. poelgis, elgesys: Geras, blogas darbas. Darbo jėga (ekon. darbininkai). Darbas krinta iš rankų (nesiseka dirbti). Kas tau darbo (nesirūpink)!.
Darb|as (3)
1. fizinė bei protinė veikla, dirbimas: Fizinis, protinis (proto), visuomeninis, pedagoginis d. Rankų d. Sunkus, gaišlus, greitas d. Nusitverk kokį ~ą. ~o diena. ~o našumas. ~o apsauga. Greitas į ~ą. Gyvena iš ~o. Namų ~ai(užduotys mokiniams namie).Laukų ~ai. Žemės d. D. ~ą veja (daug darbų).|spec.: Širdies d. Jūros ir vėjo d. Mašinos d.
2. užsiėmimas, tarnyba, verslas: Siuvėjo (vairuotojo, mokytojo ir kt.) d. Turiu ~ą fabrike. Likti be ~o. ~e būti. Eina į ~ą.
3. veiklos vaisius: Mokslo, meno ~ai.
4. gamybos, atlikimo būdas, kokybė: Namų ~o drabužiai. Fabriko ~o batai. Geras, prastas d. Dailus d. Pirmos rūšies d.
5. poelgis, elgesys: Geras, blogas d. ^ ~o jėga ( ekon. darbininkai). D. krinta iš rankų (nesiseka dirbti).Kas tau ~o (nesirūpink)! ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis darbas kitomis kalbomis

Rusiškai: работать
Angliškai: work
Estiškai: trabajar
Lenkiškai: pracować
Latviškai: strādāt
Lietuviškai: darbas
2013-03-20 14:42:55