Cilinguoti žodžio reikšmė

Cilinguoti - cilingúoti,-úoja, -ãvo 1.skambinti:Prie akmenio visados sėdėdavo nebylys ir cilinguodavo varpeliu 2.skambėti:Nustojo varpeliai graudingai cilingavę, vargonai storai paleidžia dūdas suskambinti:Kad sucilingãvo visais varpais – ko neapkurtino!
2013-04-17 00:21:15