Ceremonijos žodžio reikšmė

Ceremonijos - ceremònijos ceremõnijos ceremonìjos 1. ceremonija 1: Kodrin bažnyčia turi tūlas ceremonijàs ir viršutinius darbus? Ceremonijump prigulįs 2.iškilmės pagal nustatytas taisykles:Kurią nors lapkričio mėnesio dieną piemenys atlikdavo tam tikras „žiemos šaukimo“ ceremonijas Bažnyčioj pačios ceremõnijos, o anie sau pašventoriuo[je] pypkiuojas 3. išorinis formalumas; priimtos išorinio elgesio taisyklės:Daugelis be ceremonijų įsijungdavo į svetimus ginčus Prašom be ceremònijų ║perdėtas mandagumas, teikimas reikšmės įvairiems išoriniams formalumams:Jie laikosi didžiausio padorumo ir mandagumo, bet visiškai nepažįsta ceremonijų

Žodžio ceremonijos sinonimai

Žodžio ceremonijos sinonimai

Žodis ceremonijos kitomis kalbomis

Rusiškai: церемониальный
Angliškai: ceremony
Estiškai: ceremonia
Lenkiškai: ceremonia
Latviškai: ceremonija
Lietuviškai: ceremonijos
2013-04-21 01:34:43
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž