Bailinti žodžio reikšmė

Bailinti - bailìnti(-ýti), -ìna, -ìno báilinti, -ina, -ino baĩlinti gąsdinti, bauginti:Ką tu čia mane bailinì – manai, kad aš tavęs bijau! Pusiaunaktis bailina, ar nujautimas ko bloga | Nesibailýk jau tep, ekšę arčiau, pasišnekėsim Vaikas báilinasi vienas eit per lauką Nesibaĩlink nieko įgąsdinti, įbauginti:Matai, įbailinaĩ kumelį, dabar nepagausi Įbáilink jį, kad bijotų | Per mišką važiuodami įsibáilinom, tai tik dairomės visi Kai įsibáilinus esu, tai ir per miegą rodosi ugnis padaryti bailų:Pats bailus, ir kitus išbáilino pagąsdinti, kiek pabauginti:Na, palauk, aš tave pabailìnsiu

Žodžio bailinti sinonimai

Žodžio bailinti sinonimai
2013-03-22 03:56:41
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž