Badinti žodžio reikšmė

Badinti - bãdinti,-ina, -ino badìnti, -ìna, -ìno; alkinti, badu marinti:Ans visus bãdina Žąsų nebelaiko, nes tie paukščiai visus gyvulius badina, nes žolės, kur žąsų būta, vargiai beragauna gyvulys ilgą laiką marinti badu:Vaikas buvo labai įbãdintas, tiktai žalių morkų sunka girdomas išalkinti:Ana buvo išbadìnta drūtai numarinti badu:Jei atimsi visus grūdus už skolą, nubãdinsi mumis Savo šešiolika nedėlių kūdikį nubadino labai išalkinti, peralkinti:Taip gyvoliai párbadinti, matytis, ans nėr šėręs užmarinti badu:Užbãdinti paršai

Žodžio badinti sinonimai

Žodžio badinti sinonimai

Žodis badinti kitomis kalbomis

Rusiškai: Бадьин
Angliškai: Badin
Estiškai: Badin
Lenkiškai: Badin
Latviškai: Badin
Lietuviškai: badinti
2013-04-21 08:22:19
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž