Auksuoti žodžio reikšmė

Auksuoti - auksúoti,-úoja, -ãvo áuksuoti, -uoja, -avo 1.traukti auksu, auksinti:Auksãvo žiedą ir nepaauksavo kaip reikia 2.spalvinti aukso spalva:Man tinka tos skaisčiosios rudenio dienos, kai saulė beržynus auksuoja 1.aptraukti auksu, apauksinti:Apáuksuoto[je] karieto[je] važiavo juodu per girę į jo tėviškę 2.nuspalvinti aukso spalva:Saulelė apauksavo medžių viršūnes Apáuksuotas popierius 3. pralobti:Gera darydamas, niekas neapsiauksúoja išpuošti auksu:Įėjo į palocių, kuris buvo visas išauksuotas nuspalvinti aukso spalva:Dangų nuauksavo besileidžianti saulė Nupirkau šalteninę knygelę su nuauksúotais kraštais 1. aptraukti auksu, paauksinti:Paauksúotas buvo laikrodis Duok žiedą paauksúot, ir vėl bus kaip naujas Ir žolė visa atrodė kaip paauksuota 2.nuspalvinti aukso spalva:Buvodavau tarp rudens paauksuotų krantų

Žodis auksuoti kitomis kalbomis

Rusiškai: позолоченный
Angliškai: gilded
Estiškai: dorado
Lenkiškai: pozłacany
Latviškai: apzeltīts
Lietuviškai: auksuoti
2013-03-23 12:38:44
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž