Aušinti žodžio reikšmė

Aušinti - áušinti(-yti), -ina, -ino aušìnti, -ìna, -ìno1. aušti 1;vėsinti, šaldyti:Kam áušinti, aš ataušusio viralo nemėgstu Neáušink pirties – sušalsim Automobilių varikliai aušinami oru arba skysčiu Vėsus vėjelis aušino mūsų kiek įkaitusius skruostus Kojas aušinat basučiai Neáušink durų, greičiau uždaryk, labai daug šalčio prieis gryčion 2. gaivintis vėsuma, ilsėtis nuo karščio:Gerą plotą keliavom aušindamies pavėsy Nesiáušink, bo vėl sušalsi 3.semti verdantį viralą ir, pakėlus aukštyn, vėl pilti atgal, kad nebėgtų per puodo kraštus pilstyti:Áušink putrą, kad neišbėgtų Žiūriu – velniai su samčiais pri kelio tik áušina, tik áušina piningus ^ Nei pūsk, nei aušink 4.mušti, duoti:Aušinti yra mušti Kalvis laiko, o ans tik áušina su didžiuoju kūju Vėl pagrįžo pas velniokus ir pradėjo aušinti su lazda, kad atiduotų arklius be reikalo, tuščiai kalbėti:Nenoriu aušinti burną, t. y. kalbėti Áušyk neáušyk burnõs, nieko negausi Sučiaupk bùrną neáušinęs(nutilk)! Neáušink dantų̃, užmokesčio negausi Be reikalo dantis aušini, nieko iš to nebus Neáušink tu savo kakarìnės Neáušink be reikalo liežùvį snùkį áušintibe reikalo loti:Jis naktį dar labiau snukį aušina, kaip dieną apaušti:1.Apáušinęs kiek ėdalą, nešk kiaulėm 2. apraminti:Aš su juo pakalbėsiu ir apáušinsiu kiek | Jau tiek laiko – bus apsiáušinę ataušti:1.Atáušyk ma[n] sriubą Kam teip atáušinai pirtį! Arkliai labai sukaitinti, reikia atáušinti, paskui pagirdysi Vėjis ataušiñs vandenį kaip matai | Ta aplinkybė ataušindavo karštus mano troškimus | Ar negali atsiáušyt – turi vėją po nosia! 2.atidaužyti, atmušti:Aš tau ausis veik atáušinsu! 1. išaušti 1: Išáušino triobą bevarstydami Išaušinaĩ jaują, reiks vėl kurt Stubą išáušinti | Bevarstant nuolat duris, išsiáušina gryčia Aš negaliu valgyt karštos [sriubos], aš turiu išsiaušýt ║ nugyventi:Išáušina gyvenimą su vurielka 2. išperti:Kailį jau gerokai išáušino ║išvarinėti lauk, išsklaidyti:Vieną pagreibęs, kitus išáušinsiu 1.atvėsti, ataušti:Labai užkaitai, eik oran bent kiek nusiáušinsi 2. nusiraminti:Po šermenų ji ateidavo pas mus nusiáušinti Kai išeinu į žmones, tai nusiáušinu 1.kiek ataušinti:Telyčiukei paáušink buizą, kad nebūtų tokia karšta 2.viralą pilstant, vėsinti:Paaušink su šaukštu pieną, neduok karštą vaikui 1. praaušti 1: Praáušink viralą Praáušink pirtį, praverk kiek duris, labai karšta | Eik kokią valandėlę prasiáušinti 2. pralinksminti:Praaušink mumis su geromis naujynomis be reikalo pasakyti ką:Burną praaušinau, sakydama, kad tavęs nėra 1.daug ataušinti:Priáušinau jum, vaikai, bliūdą bulbių 2. primušti, prikulti. suaušti 2: Košelyną da geriau suáušyk užaušti 1: Ta pereklė nežiūri savo gūžtos, dar užáušys kiaušinius

Žodžio aušinti sinonimai

Žodžio aušinti sinonimai

Žodis aušinti kitomis kalbomis

Rusiškai: прохладно
Angliškai: cool
Estiškai: fresco
Lenkiškai: chłodny
Latviškai: vēss
Lietuviškai: aušinti
2013-05-20 19:49:39
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž