Atsibrauti žodžio reikšmė

Atsibrauti - bráutis,-nasi (-jasi), bróvėsi skverbtis, spraustis, lįsti:Kiaulė bráunas par tvorą, par duris, par pagalį, kur junta ėdalą gerą, t. y. lenda Ko bráunatės, vyrai, visi kartu į stubą! Brautis mėginti vidun niekuomet nepatars jam jo protas | Į galvą brovėsi visokios mintys ^ Kur bráujies kaip prūsas į dangų? atvykti braunantis, atsidanginti, atsitrenkti:Iš kur tie bernai atsibróvė? Nežinia nė kas jis toks, nė iš kur čia atsibróvė 1.įbrukti, įsprausti:Šeivą į šaudyklę įbráuji Kvietkelę man į rankas įbrauni 2. įsiveržti, įlįsti:Įsibrovė priešas, suliepsnojo karas Jis įsibróvė pas mane į kambarį ^ Įsibrovė kaip ožys į kopūstus | Stengiausi išvengti tų klaidų, kurios buvo įsibrovusios į pirmąjį leidimą 1. išleisti, iškišti:Vilius nori seserį kuo veikiausiai išbrauti iš namų 2. išeiti spraudžiantis, išsisprausti:Vos išsibróviau iš bažnyčios – tokia buvo spūstis! Tik apie vidurnaktį išsibróvė(išsidangino) nustumti, nugrūsti:Tikruosius Amerikos žmones nuo savęs vis tolyn nubrovė | nusidanginti:Kokių gãlų tu tę nusibróvei pastumti, pagrūsti:Bene ale viens iš jų, taip besistrošydams, vieną ramtį pabrovė | Demokratai ... ieško jį šalin pabrauti(nušalinti) persigrūsti, pereiti per ką:Šią valandėlę mažas skeletas persibrovė per minią ir prisiartino prie Adriano prasiskverbti, prasisprausti:Vos vos pro tuos žmones prasibróviau prisiskverbti, prisisprausti:Iš žydų ne viens bandė prie jo prisibrauti sugrūsti, sukimšti:Žmonės ten kaip temnyčioj arba kokiame kalėjime subrauti buvo ║ visiems įsiveržti, sulįsti:Arkliai par torą susibróvė į avižas braunantis užlipti, užsikarti:Ko tu tę užsibróvei, a nelipsi žemyn!
2016-05-28 22:06:59
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž