Atsibėgėti žodžio reikšmė

Atsibėgėti - bėgėti,-ėja (bėgi), -ėjo -ė́ja (atsibė́gi, atsìbėgi ), -ė́jo įsibėgėti: Avinai atsibėgė́ję mušasi ragais Atsibėgė́jau ir šokau bėgimu gauti inerciją:Tik gerai įsibėgė́k – ir peršoksi 1. neilgą laiką bėgti; šiek tiek pabėgti:Pabėgė́k truputį, jeigu šalta Pabėgėk, Audrut, prie kelio, pažiūrėk, gal jau parvažiuoja | Nū saulė pabėgėjo(greit pakilo į viršų),bus dieną lytaus | Pasbėgėk į Žilionį, parnešk sietą Vargo mergelė kalnely pasbėgė́jo, bagočio dukrelė kalnely pastovėjo 2. kiek įsibėgėti:Pasibėgė́siu ir peršoksiu Pasibėgė́damas vis skaldė jam ausis
Dėje neturime žodžio atsibėgėti reikšmės

Žodžio atsibėgėti sinonimai

Žodžio atsibėgėti sinonimai
2013-03-25 17:56:16
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž