Atsėlinti žodžio reikšmė

Atsėlinti - selìnti(-ýti), -ìna, -ìno sẽlinti, -ina, -ino sėlinti:1.Ana vilkas kap selìna į avis Petriukas išsitraukė iš kišeniaus patį didžiausią akmenį ir selina, iš užpakalio užėjęs, į kiaulę Katė selìna prie žvirblio Selina kap katinas in žvirblius Selìna kaip katė prie lašinių | Katinas prie žvirblių selìnas | Jis pajuto, kad senatvė į jį selinasi 2.Eik greičiau, ko selinì kap vilkas Selinu paskui vežimą | Be šviesų, per nepermatomą nakties rūką laivai tyliai selino prie Klaipėdos ^ Darbštus – darban, tinginys selina kampan Du štarai štarina, du vanagai kabina, o pats nabagėlis paskui selina Du kragai kragina, paskui vilkas selìna 3.Jonukas sẽlina kiškį užmušti Jau selinì pavogti ką nors | Vasarą karvės selinas, kad kur paunksnėj įlįsti atsėlinti: Kas čia atselìno už mūs tvarto? Atselino vilkas ir sakosi pats sau: – Kurio skiedros kertant lėks toliau už kitų, tą aš pjausiu įsėlinti: Jonas galais pirštų įselino vidun Patyliukais įselinau į kambarį išsėlinti: Išėjęs iš rūmų, jis pamaži išselino iš dvaro nusėlinti: Jonas jau vėl nuselìno Glušnaraistin skruoblelių vogti | Rozą nusiselino miškan sėlinant, slapčia pareiti, parvykti:A, jau tu ir vėl parselinaĩ? Martynas tyliai parselino užudaržėm sėlinant praeiti:Keliu praselino žmogus ir dingo prisėlinti: Priselìno katė prie mėsos Tep arti priselinaũ, kad galėjau nustvert [kiškį] Priselìno katė prieg žvirblio ir pasgovė Kaip tas ėda, nieko nesidairo, tas kvailys priselinęs ir pagavo Bet dabar tepriselins tik, sužinos ji kaip svetimos bulbės knisti | Nuo tos dienos ėmėsi ieškot takų, kuriais galima priselint prie garbės | Atvažiav[o] prisiselìnę ir pasėmė lašinius Prisiselyk ir griebk už kupros

Žodis atsėlinti kitomis kalbomis

Rusiškai: подкрасться
Angliškai: sneak up
Estiškai: sigilosamente
Lenkiškai: podkraść się
Latviškai: ložņāt up
Lietuviškai: atsėlinti
2013-04-22 01:03:35
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž