Atitolinimas žodžio reikšmė

Atitolinimas - tólinimas tõlinimas → tolinti:1. ║ Merginos paprastumas, jos tolinimasis nuo viso to, kas galėjo į ją atkreipti viešumos akis, buvo visiems žinomas Pajudino tolinimąsi nuo suaugusios kartos 2. atitõlinimas atatolinimas attolinimas → atitolinti:1.Gana patikima apsauga yra zonų atitolinimas nuo darbuotojo [Stimberinis kamienas] par daug aukštai nupjautas neleida šalinių šakų priderančiame attolinime | [Vyras,] nenorėdamas mano atsitolinimo, prižadėjo tada išleisti prie tėvų, kada sudėvėsiu tuos plieninius čeverykus Po tavo buvimo, atsitolinimo, man tavęs nebematant, liūdnumas širdį ima Po tavo … atsitolinimo … man viena adyna, rodos, kad ir metai Po tavo nu mūsų atsitolinimo liūdnumas muni ema | Kad iš to atsitolinimo [nuo nuodėmklausio] ne tiktai susirgtumi, ale ir nuomirtumi ║ Po plakų attolinimo tur plakai ale gerai išmazgoti būti 2.Mes … prašome … kryžiaus atatólinimo → nutolinti 1: Veiksmažodis paprastai žymi lytėjimą, atskyrimą, nutolinimą

Žodis atitolinimas kitomis kalbomis

Rusiškai: отчуждение
Angliškai: alienation
Estiškai: alienación
Lenkiškai: alienacja
Latviškai: atsavināšana
Lietuviškai: atitolinimas
2013-04-21 03:00:08