Atgrasinti žodžio reikšmė

Atgrasinti - grasìnti,-ìna, -ìno grasyti:1.Dzūkui atsisakius jį praleisti, jis ėmė grasinti naganu Tarybų Sąjunga nemano kam nors grasinti ir ką nors užpulti | Giltinė stovėjo ties jo galva ir grasinosi su pirštu, kad negydytų 2.Aš jį grasinù nuo arielkos atgrasyti 1: Aš jus atgrasinsiu nuo agrastų! Grasìnk, kol atgrasìnsi čia važiuoti Skruzdėlės kap užpuola paukščiuko lizdą, tai ir atgrasina Dėl to taip nemeiliai sėdu pri šalelės – noriu atgrasinti aš tave nu savęs 1. įgrasyti: Paleisdami namo įgrasino, kad nieko nesakytų savo motinai Įgrasino sena motynėlė neklausyti šelmio kareivėlio 2. įgristi:Jau tus paršus penėti man įsigrasìno nugrasyti: Kas buvo prigudęs, tą nugrasìnk nuo savęs pagrasyti: Pagrasìnti išdykėliui pirštu | Bart nebarė, tik pasigrasìno prigrasyti: Jis mane visokiais būdais prigrasino nieko nekalbėti sugrasyti 1: Penki broliukai, imkit po rykštelę, sugrasinkit seserėlę, kad daugiau netruktų užgrasyti: Aš užgrasinaũ anims, kad toliau nebeitum pjauti

Žodžio atgrasinti sinonimai

Atgrėsti, Nugrasinti, Atbaigyti, Nubaigyti, Atimti norą
Žodžio atgrasinti sinonimai

Žodis atgrasinti kitomis kalbomis

Rusiškai: отговаривать
Angliškai: discourage
Estiškai: desalentar
Lenkiškai: zniechęcać
Latviškai: atturēt
Lietuviškai: atgrasinti
2014-04-03 00:56:11
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž