Atgaivinimas žodžio reikšmė

Atgaivinimas - gaivìnimas → gaivinti: Išsiplėtė gaivinimo ir atnaujinimo fazė Rūgštimas – širdies gaivinimas atgaivinimas:Duoda apstingai visus daiktus ant apgaivinimo → atgaivinti: Šalies ūkio atgaivinimas Reikia susirūpinti dramos ratelio veiklos atgaivinimu Ta vieta ... vasaroje apsilankantiems rojiškas atgaivinimas Ligonims medus yra tikras atgaivinimas Gautumbit jūsų pačių džiaugsmą ir atgaivinimą patirti Lytaus ... duoti dėl atgaivinimo žemės vaisiaus | Toksai vakaras darželyje teikia malonumo, atsigaivinimo Po darbo reikia atsigaivìnimo

Žodis atgaivinimas kitomis kalbomis

Rusiškai: возрождение
Angliškai: revival
Estiškai: renacimiento
Lenkiškai: odrodzenie
Latviškai: atmoda
Lietuviškai: atgaivinimas
2013-04-05 06:19:11