Ataušinimas žodžio reikšmė

Ataušinimas - áušinimas aušìnimas → aušinti 1: Variklio aušinimas Toks durų varstymas – tik gryčios aušìnimas nereikalingas kalbėjimas, plepėjimas:Kas iš tų šnekų – tik bereikalingas burnõs áušinimas! galvõs (prõto) áušinimasvarginimas, kvaršinimas:Toks darbas tebūtų tik galvẽlės áušinimas, prõto áušinimas → ataušinti 1: Tokio karšto alaus negali užduoti, reikia geresnio ataušìnimo → išaušinti 1: Gryčios išaušìnimas

Žodis ataušinimas kitomis kalbomis

Rusiškai: охлаждении
Angliškai: cooling to a
Estiškai: enfriamiento a una
Lenkiškai: ochłodzeniu do
Latviškai: atdzesēt līdz
Lietuviškai: ataušinimas
2013-04-20 17:51:58