Apsvaigti žodžio reikšmė

Apsvaigti - svaĩgti,-sta, -o 1. jausti svaigulį, kvaitulį; darytis girtam arba lyg girtam:Nuo alaus jis ėmė svaĩgti Gėrė, atrodo, ne ką mažiau už kitus, tačiau nesvaigo | Man svaĩgstasi(aš svaigstu) . ║ būti smarkiai apimtam kokio jausmo, įspūdžio, sužavėtam:Ji svaĩgo džiaugsmu Širdis svaĩgo jos grožiu 2. suktis, kvaisti (galvai):Svaĩgsta man galva nuo tvaigo, nuo arielkos, iš rūpesčio, nuo trenkimo, o kvaista nuo dūmų pypkės Man galva svaĩgsta Viršukalnėse trūksta deguonies, skausta ir svaigsta galva, tirpsta, tinsta kojos Reikia lingačiuot, galva svaĩgsta – negaliu grybaut Galva jam svaigo, ėmė nemigis Iš nuovargio ir alkio jam svaigo galva Galva svaĩgsta iš bado Negerai, kaip maža miego – galva svaĩgsta Jau mun nu garų galva svaĩgsta Kai galva svaigsta, sukasi, rūgščių kopūstų tveria, burokų skilčių, su rūgščia mazgoja Svaigsta jiemus galva | Viskas nauja. Nuo įspūdžių svaigsta galva Tamsta tokia geltonkasė, kad man tiesiog galva svaigsta 3.kliedėti, svaičioti:Ji svaĩgo ir svaĩgo .4. trikti, mišti (protui):Jam jau galva (galvelė) svaigsta 5. netekti nuovokos, eiti iš proto, kvaišti:Ar svaigsti? Dar ką prasimanysi? 1. pajusti svaigulį, kvaitulį; pasidaryti girtam, apgirsti:Zosė iš pradžios, apsvaigusi degtine, tylėjo ir maža tegirdėjo jų kalbos Seniai neragavę alaus, seniukai greit apsvaigo Brolis Keleris apsvaigo nuo stipraus tavo midaus Lig apsvaĩgstant nusigerti Jie visi bus apsvaigę nuo opijaus Jis apsvaĩgo nuo dūmų Apsvaigstì nuo girtuoklių, pasigeri Šalmėčių išgėriau arbatos – apsvaigaũ Nuo laivo supimo apsvaigome Apsvaigo ji ir pavargo nuo šilto, drėgno ir kvepiančio oro Einu nustebęs, oru ir saule apsvaigęs | Ramiai stovėjo apsvaigęs miškas ║ patirti susižavėjimą, ekstazę, užsimiršimą:Pavojinga apsvaigti nuo pasisekimų 2. apsisukti, apkvaisti (galvai):Galva mano apsvaĩgusi nuo gėrimo . Aš geriu po biškį – apsvaĩgsta pakaušis, ir gerai Ar Strazdukui galvytė apsvaigo, ar šiaip kas pasidarė, tik ėmė ir įkrito vaikas upelin Galva tokia negera, lyg apsvaĩgusi Ale apsvaĩgus [galva], rodos, kad smilčių pripilta | Apsvaigo vyrui galva nuo pagyrimų ir laimėjimų 3. netekti sąmonės,apalpti:Apsvaĩgo tas vaikas nudribęs nuo matociklo Cigonas pūpt iškritęs iš to medžio ir apsvaigęs 4. netekti nuovokos, pakvaišti, pamišti:Laksto kaip apsvaĩgęs 1.apsvaigti; apgirsti:Gerta naminio alaus, protarpiais – degtinės, užtat visi gerai įsvaigo Niekados nemačiau jo įsvaigusio 2. apsisukti, apkvaišti (galvai):Įsvaĩgo man galva nuo tūžos, nuo tvaigos visiems ar daugeliui netekti sąmonės:Visi išsvaĩgo nuo garų 1.apsvaigti; įkaušti:Išgėrę degtinės, nusvaĩgsta – visi tokie patys(pasigėrę visi vienodi) 2.apkvaisti (galvai):Šiandien galvą jau nediegia, tik tep tokia nusvaĩgus Tik nusvaĩgo nusvaĩgo galva, sakau, dabar jau reiks griūti .3. netekti sąmonės, apalpti:Sumušta bitelė nusvaĩgo 4. netekti nuovokos, pakvaišti. 1. pajusti svaigulį, kvaitulį:Ka y[ra] įkaitęs pečius, ben artie nebūk – pasvaĩgsi Išgėrusi liekarstų, aš paliektu kaip pasvaĩgusi 2.truputį apsvaigti, apkvaisti Pasvaĩgusi galva Nesmagiai miegojau – šįryt galva pasvaĩgus Kad muno galva jau daba tokia pasvaĩgusi Galva pasvaĩgsta, ta jau kojėms nebeisi niekaip Galva tokia kažin ko kaip pasvaigusi – namo bėgsiu | Širdis jau pasvaigo 3. netekti nuovokos, pakvaišti:Durnas, padūkęs, pasvaigęs Ar pasvaigaĩ, kad teip daug duodi? Pasvaĩgę avelės – lekia kai biesai, negali nė užturėt! Nelaimės ištikta, pasvaigsta, bėgioja aplink ir nebežino, kas daryti Iš gailesio pasvaigo ir mirė Jis kaip pasvaĩgęs iš rūpesčio, neišmano, kur eiti | Pasvaĩgęs(neregėtas, nepaprastas)gražumas aštuonianyto! pasvaĩgusiai 4. sutrikti, sumišti (protui):Jam visai galva pasvaĩgo visiškai apsvaigti. 1.nuo svaigalų apkvaišti:Nenoriu būti prisvaĩgęs 2.būti kiek apsvaigusiam Nuo vakarykščio gėrimo galva da i šiandie prisvaĩgus 3. šiek tiek pritemti sąmonei. 1. pajusti svaigulį, kvaitulį; apgirsti, įkaušti:Nuo alaus buvau teip susvaigęs, kad vargiai paėjau Daugiau pabūk [miške, kur daug gailių], tai tuoj susvaĩgęs Susvaigaũ aš jau nuo tos šilumos 2. imti svaigti, apsvaigti (galvai):Susvaĩgsta jam galva tankiai Susvaĩgo galva nuo tų smalkių Jau ma[n] čia par šilta, galvelė susvaĩgo 3. netekti sąmonės:Jis susvaigo ir nieko nebejautė 4. pakvaišti, pamišti:Domikė susvaĩgo, čia jau bėda Susvaĩgo, susvaĩgo ir išejo iš proto imti svaigti, apsvaigti (galvai):Galva užsvaĩgo, i nūvirtau Kap dav[ė] akmeniu galvon, tai ir ažsvaĩgo galva

Žodžio apsvaigti sinonimai

apkvaisti, apkvaišti, Prisvaigti, apduiti, Apdvokti, Apkvošti
Žodžio apsvaigti sinonimai

Žodis apsvaigti kitomis kalbomis

Rusiškai: напиваться
Angliškai: get drunk
Estiškai: emborracharse
Lenkiškai: upić się
Latviškai: piedzerties
Lietuviškai: apsvaigti
2013-03-25 14:49:56
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž