Apsvaiginti žodžio reikšmė

Apsvaiginti - svaigìnti(-ýti), -ìna, -ìno svaĩginti (-yti ), -ina, -ino svaigti:1. Vandenėlis iš šulinio nesvaigina . Svaigìnamieji gėrimai Svaĩginamas gėrimas, gėralas Ten miežinis [alus], jis svaĩginamas Svaiginančių gėrymų nebuvo, tai ir jokių barnių nebuvo Šiluma mane svaigìna . Jį svaigino pavasaris ir liepų kvapas | Ir svaigina jo daina, ir širdy linksmybę sėja Peterburgas svaigino savo didybe, grožiu ir prabanga Automobilis dūmė svaiginamu(nepaprastu)greitumu svaigìnamai Svaiginamai kvepėjo žydinčių alyvų kekės | Svaigìnamai dainuoti, pabučiuoti svaigìnančiai Svaigìnančiai kvepia gėlės | Svaigìntis svaigalais 2. Garas, gėrimas svaigìna galvą | Laimėjimai kartais svaigina galvą 3. 4.Dažnai bardamas, svaiginì jo galvą, t. y. geni į rūpestį Nesvaigink anam galvos, spėriai šnekėk apie Varnius apsvaigìnti apsvaĩginti apsvaigti:1. Kam tu jįjį apsvaiginaĩ, t. y. apgirdei Apsvaĩginąs gėrimas Alus apsvaigìna, tai miega ir nieko nejaučia | . Žmogus apsisvaigina ir apgaudinėja pats save ║ Tavo glamonėjimai mane apsvaigina Visai apsvaĩgintas laimės Laimėjimai jo neapsvaigino, nesėkmės nepalaužė 2. Apsvaĩginti kam galvą Gėriau, gėriau burnelę, apsvaigino galvelę | Galva sunki ir apsvaiginta rūpesčių 3. Trenksmas jį apsvaigìno Žuvys, generuojančios stiprius elektros laukus, sugeba apsvaiginti grobį arba priešą Aš pacuką apsvaĩginau iš karto Turėjau eterio, apsvaigýdavau tuos vabalus | Pirmiau jis ją apsisvaigìno, o paskui gatavai užmušė nusvaigìnti nusvaĩginti nusvaigti:1. Taip tas alus žmones nusvaigìno, kad ir nebekalbūs pasidarė 2.Vaivorai nusvaĩgino silpną senelio galvą 3. Davė per galvą ir nusvaigìno pasvaigìnti1. pasvaigti 1: Tu bobą pasvaiginaĩ begirdydamas Vynas greitai pasvaigìna | .2. . pasvaigti 3: Padūkinu, pasvaiginu ką prisvaigìnti1. prisvaigti 1. | 2. prisvaigti 3: Ne sužeidė, tik prisvaigìno Žmogui iš to vaikiško šautuvėlio duotum į smilkinį ir prisvaigýtum Radau prisvaĩgintą vištą Didelis trenksmas prisvaigino žmones susvaigìnti susvaigti 3: Kaip duos kokiu geležgaliu, ir susvaigìno

Žodžio apsvaiginti sinonimai

apkvaitinti, apkvaišinti, Prisvaiginti, Apkvošinti, Pritrenkti, apkvaisinti
Žodžio apsvaiginti sinonimai

Žodis apsvaiginti kitomis kalbomis

Rusiškai: оглушать
Angliškai: stun
Estiškai: aturdir
Lenkiškai: oszołomić
Latviškai: apdullināt
Lietuviškai: apsvaiginti
2014-03-14 11:10:26
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž