Apskrusti žodžio reikšmė

Apskrusti - skrùsti,skruñda (skrū̃sta), skrùdo 1. degti be liepsnos, gruzdėti:Iš didelio inkaitimo pradėjo skrùst Jeigu pečiun paberti miltai skruñda – duona iškeps Viršuj kokį spižių užvoži, kad ažsidarytų, kad neleist degt ugniai: skrustè turi skrùst [žievės] Nuimk nuo geležų ryzus, bo pradėjo skrust ^ Jau to[ji] vikriai sukas, kaip skrusdama artyn brukas 2. kepant rusti:Reikia apverst blynai – jau skruñda 1. nuo karščio apdegti, apsvilti:Martynas papsi apskrudusiais kraštais pypkę Tėvui net ančiakiai apskrùdo, kai šoko liepsna Kaip davė perkūnas, ir nebegyvas [šuo] – apskrùdus galva 2.apkepti, paruduoti:Apskruñda petelnėj duona, uždedu pritrupinto sinkiai česnako Reikia, kad iš viršaus truputį apskrùst ragaišis: gražiau atrodo, kai apskruñda Va, ir bulbos apskrùdo patamsėti nuo saulės, įdegti:Nuogos rankos veidrodyje atrodė rusvos, jau truputį įskrudusios saulėje išdžiūti, išdegti nuo kaitros:Išskrùdusi nuo saulės šalis Išskrùdo pieva Išskrùs visa – rytoj vėl trisdešium laipsnių Išskrunda javai patamsėti nuo saulės, nudegti:Nuo saulės labai nuskrùdęs, tartum koks laukinis 1.kiek pridegti, pagruzdėti:Nedėk šlapių kailinių ant pečiaus, nes paskrùs Paskrùdo (duona) Būtų nieko sau blynai, tik biškį paskrùdę Košė paskrùdus, nė nevalgyk, da apsirgsi Paskrùdo taukai Pečius tiek prikūrintas, kad net bandukių apačios paskrùdo 2. kepant smarkiai pagelsti, paruduoti:Tikros keptos bulbelės su „kailinėliais“, paskrudusios po lupena Tegul bulbos paskruñda Tegu paskrū̃sta da blynai, neimk 3.iš paviršiaus sukietėti, pašalti:Patrauktas sniegelis, paskrùdę kiek, paskrebę iš karščio pradegti. 1. prisvilti, prigruzdėti, pridegti:Kurgi žiopsai, žiūrėk, parpeliai priskrùs! Teip priskrùdo blynai, kad ir nuo petelnios negali atplėšt 2. skrundant priskresti, apsitraukti skrudėsiais:Priskrùdo, tai skrudenas ir lupinėja iš puodo Visas puodo dugnas priskrùdęs, negali nė išgramdyt 3. .prikibti, prisirišti:O kad našlė prie jo priskrudus it pintis – kas mums? 1. iš karščio padegti, sugruzdėti:Par karštai padėjau mėsą, net suskrùdo Kas čia do bandelės: sudžiūvę, suskrùdę kaip akmuo Čirškuliai suskrùdo Pečius labai karštas buvo, linai ir suskrùdo Ant pečiaus suskrùdo kailiniai Jau suskrùdo mano liulka, reiks pirkt naują O tos rankos pirštai, tvirtai suspaudę, tebelaikė suskrudusio popieriaus gabalėlį 2.sudžiūti, paruduoti nuo karščio:Nuseko upės, išdžiūvo upeliai, išdegė laukuose javai, suskrudo pievose žolė, o lietaus – nė lašelio

Žodžio apskrusti sinonimai

Žodžio apskrusti sinonimai
2013-04-21 02:48:04
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž