Apsipirkimas žodžio reikšmė

Apsipirkimas - pirkìmas 1.→ pirkti 1: Nenusisekė pirkìmas – permokėjau Padidėja pirkìmas – tuoj turge viskas brangiau Anksti į Palangą nėr ko važiuoti – nėr pirkimo Kiek toj dovanų krautuvėj pirkìmo – negali prisigrūsti Maža pirkìmo po šitiem pinigam Pirkimas lauko visai susuko žmonėms galvas Nujojau su broliu pirkimo dokumento daryt [pas notarą] Kiek kartų pardavime arba pirkime artimą prigavai | Pirkti este pirkimu brangiu ║ Pirkìmas mišių begalinis, kas tat padarymas?! 2.nupirkta prekė, pirkinys:Pirklys apgaus tave su pirkimù Pirkìmas jau gaut labai sunku Uždarbės nėr, o pirkimai brangi Pirkìmo to yra, tik pirk 3.vadavimas mokant:Išejo iš mados iš siuolo pirkìmai [vestuvėse] 4.atidėtos kortos varžyboms Jei žinočiu, kad pirkimè būs būbnų karalius, eičiu šimtą penkias [dešimtis] Šįvakar gero pirkìmo nė vienam nepasitaikė 1.→ apipirkti Kad matytum, koks jų apsipirkimas: skarelių vilnonių ir šilkinių, keli ruožuotiniai 2.→ apipirkti 3 Žemės apsipirkimas brangiai atsėjo 3.→ apipirkti 4 Po to apsipirkìmo aš likau gudresnis – su čigonais nebesusidedu Ir tamstos apsipirkimas: tris auksinus permokėjai! 1.→ atpirkti 1: Į bankininkų veiklos sritį įėjo ir įvairių muitų bei rinkliavų atpirkimas Koks ten atpirkimas, kad piningų nesumokėjo | Vyro vardo atsipirkimas – gorčinė 2.→ atpirkti 4: Atpirkimo pinigai | Be atsipirkìmo kartais veselnykams karties neatšauna Papasakojo savo reikalą, drauge ir nelaimę, prašydamas pagalbos arba atsipirkimo nuo ledoko Elmūžna yra atsipirkimas nuog griekų ^ Nu mirimo nėr atsipirkìmo 3. → atpirkti 5: Jie apspjaudė šventą altorių, ant kurio kasdien kartojasi mūsų atpirkimo švenčiausia auka! Atpirkimą atsiuntė Viešpatis žmonėms savo Antras sąnaris apie atpirkimą Atvedė net ikgal veikalą atpirkìmo su ištisu paklusnumu 1. → įpirkti 2: Civilinių gyventojų įpirkimus normuoja patys pardavėjai Prekių įpirkimas | Šventa Ona – įpirkìmas(tik kurios nors parapijos šventė), užtai ir nešventa pas mus | Pigiausia įsipirkimo vieta ... drabužinių tavorų 2.→ įpirkti 3: Apskųstieji, esą, butelį uždegę, norėdami gaspadoriui padėti aukštuosius įpirkimo piningus gauti | Viena dalis priklauso miestui, o kita ugnies įsipirkimo draugystei 3. → įpirkti 4 ^ Ir dangus reikalauja įsipirkimo → išpirkti:1.Ale tai išpirkìmas bruknių [turguje] – per dvi valandas nieko nebeliko! 2.Pasiutęs išpirkìmas: tik algą gavo, jau be kapeikos sėda 3.→ išpirkti 7: Visa žemė turi atitekti valstiečiams ir būtinai be išpirkimo Išpirkimo lakštai turi būti sudaryti, pritariant dvarininkui | Jei duktė mokės ponui įtikti, lažas ir prievolės tau perpus sumažės, o ir sutartis dėl išsipirkimo nebus sunki Davė grapas išsipirkimus, ir pirkos žmonys 4. → išpirkti 8: Sodo išpirkìmas [vestuvėse] brangiai kaštavoja Par vainiko išpirkìmą tą [dainą] dainiuodavo | Žmogaus sūnus atiduotų savo gyvybę kaip išpirkimą už daugelį ^ Nu mirimo nėr išpirkìmo | O jei jam bus paskirtas išsipirkimas, duos už savo gyvybę, kiek tik bus pareikalauta ^ Nū mirimo nėr išsipirkìmo ║išpirkos mokestis:Aš už juos pinigus užmokėjau, ir aš už juos išpirkimą gausiu → nupirkti 1: Šiaučius prieš nupirkimą skūrų mieravo tai ūkininko dukteriai, Onai, koją Po nupirkimui į kelias dienas sėmenys atpigo | Dabar jau sunkiau su nusipirkimù 1.→ papirkti 1: Papirkimai – dar ne veseilia 2. pirkimas perpardavimui.3. kainos kėlimas norint būtinai nusipirkti.4. → papirkti 3: Papirkimas sūdo Ar neatsitinka, kad duodant lordo vardą, turi reikšmę karaliaus nuotaika, kokios rūmų ponios ar ministro papirkimas? Par papirkimą nekaltą kaltu padaro 1.→ perpirkti 1: Medžiagų perpirkimas 2. palenkimas į savo pusę papirkimu, dovanomis. → pripirkti 1. 1.→ supirkti 1: Žemės pavertimas preke veda į didmeninio žemės supirkimo atpiginimą | O jei kas taipo nedarytų, provą susipirkimo daugiaus praras 2.vieta, kur kas superkama:Jokių perlaidų aš negavau, ir mane į supirkìmą nešaukė 1. → užpirkti 1: Ažupirkimas Karo metu jis dirbo kariuomenės užpirkimų skyriuje Kodėl jam reikia tuos užpirkimus naktį daryti? | Saimas apmąstė užmanymą (= sumanymą) dėl užsipirkimo kelių gelžkelių 2.nuomojimas:Ažupirkimas, pasamdymas turto kieno, namų, dirvos, pievos

Žodis apsipirkimas kitomis kalbomis

Rusiškai: покупка товаров
Angliškai: shopping
Estiškai: compras
Lenkiškai: zakupy
Latviškai: iepirkšanās
Lietuviškai: apsipirkimas
2013-03-24 18:20:03
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž