Apsiblausti žodžio reikšmė

Apsiblausti - bláustis,-iasi, -ėsi, blaũstis1.niauktis, ūktis, blęstis:Dangus bláusiasi, bus lietaus Diena bláusiasi Oras blaũsės, t. y. niaukės, ūkės | Varpos blaũsias prieš lietų 2.darytis mieguistam:Akys bláusiasi ║darytis nesmagiam, suniurusiam:Pats mačiau, kap jo veidas ėmė blaũstis 1.apsiniaukti, apniukti:Dangus apsibláusė, bus lietaus Ir oras, žiūrėk, apsibláusė Vakar visą dieną buvo apsibláusę Saulė šiandien apsibláususi, turbūt greit lietaus bus ║pasidaryti drumzlinam:Alus išėjo kažkodėl toks apsibláusęs 2.pasidaryti tamsiam, neprimatančiam Į senatvę ir akys apsibláusė Apsiblaũsę mano akys, matau tik kaip pro dūmus 3.pasidaryti mieguistam:Kogi toks apsibláusęs, gal miego nori? Apsibláusęs vaikščioja Tik apsibláusiau, ir vėl kelia Vaikas miegūstas arba baudžiauninkas, visą naktį nemiegojęs, apsiblaũsęs vaikščio[ja] ║pasidaryti nesmagiam, suniurusiam:Ir kogi tu taip apsiblaũsęs eini? Jo veidas toks apsiblaũsęs, turbūt ką ant širdies turi Ko teip apsìblausei(nuliūdai)? Vaikščioja apsiblaũsęs – matyt, serga Ligonis apsibláusęs guli Kanapėta višta kažin ko apsibláusus, nieko nelesa ║apsileisti, sutingti:Jų visa šeimyna apsiblaũsus, visi darbai stovi Nusiprausk, nevaikščiok apsiblaũsęs 1.pritemti:Sutemos palengva prisiblausia 2.pasidaryti mieguistam, apsiblausti:Šildos katelė prisiblaũsus prieš ugnelę 1.užsiniaukti, apniukti, aptemti:Dangus užsibláusė, tai pils lietus Tavo lempa jau visiškai užsibláusė 2.pasidaryti mieguistam, suniurusiam:Gal miego nori, kad toks užsibláusęs ║ primerkti, užsimiegoti:Užsiblaũsęs akis sėdi jis, t. y. blausa

Žodžio apsiblausti sinonimai

Žodžio apsiblausti sinonimai

Žodis apsiblausti kitomis kalbomis

Rusiškai: изумленный
Angliškai: dazed
Estiškai: aturdido
Lenkiškai: oszołomiony
Latviškai: Dazed
Lietuviškai: apsiblausti
2014-07-01 14:06:09
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž