Apsiautimas žodžio reikšmė

Apsiautimas - siautìmas 1. → siausti 1.2. → siausti 3: Kai siautìmas buvo, tai jį paėmė 3. → siausti 5: Bjauriai įkyrus tas grūdų siautìmas Neėd žirgas avižėlių, tik sesaičių siautimėlių 4.vienu siautimu nusiaustų grūdų kiekis (apie trečdalis rėčio):Iškūliau kanapius, gavau siautìmą 5.→ siausti 12: Tas siautìmas neišeis į gerą Vaikų siautìmas – apsikęst negalima Ažu siautìmą [vaikams] teko Sėdėjo lyg miegūstas, nė prie darbo, nė prie paprasto siautimo su vaikais nesiimdamas 6.→ siausti 13: Nepadorius stabmeldžių siautimus atmesdinėjo Užgavėnių siautìmas Nudraustų sūnus nuog siautimo, nuog prabangų gėrime ir valgyme Naktinis siautimas Siautimas tavo atejo ausysna mano 7. → siausti 14.8. → siausti 15: Maro siautimas vis didėjo ir didėjo 9. → siausti 16: Kas mėgo žuvį, neturėjo pabūgti Jenisejaus siautimo Sujudimas, siautimas marių Laivas per daug į vilnių siautimą parėjo ir apvirto Tebegirdėti pūgos siautimas Tam greitam ugnies siautime biednieji gyventojai nieko išgelbėt negalėjo | O vaidui galo nematyt! Nebus jo, kol protas nugalės aistrų siautimą 10. → siausti 17: Siautìmas [banditų] buvo didelis Tada didelis siautìmas buvo, ir daug žmonių iššaudė Atremsime reakcijos siautimą 11.skleidimas:Medžiai, kurie tur reikalingą aukštį dėl siautimo kuokšto, o kamieną ne visai tedrūktą, reik nukirsti viršūnes 12.→ siausti 21: Par tokį siautìmą ir gauna skilvio nemalimą 1. → apsiausti 1.2. → apsiausti 4: Po ilgo apsiautimo kariuomenė užėmė miestą → įsiausti:1.Mapė, arba įsiautimo luobai 2.Miesto įsiautimas → išsiausti 2. → nusiausti 1. | 1.→ pasiausti 6: Vienu rankos pasiautimù tris [vyrus] parmušė 2. vienu siautimu nusiaustų grūdų kiekis (apie trečdalis sieto, rėčio):Paberk bent du pasiautimù miežių, tai pasidirbsim kruopų Rugių liko da vienas pasiautìmas Duok pasiautìmą pavargėliui 3.→ pasiausti 8. | Moterys turi saugotis pasisiautimų didelių 1.→ persiausti 1: Paliko man dabar padirbti rėtį dėl parsiautimo ir nusijojimo miltų 2.→ persiausti 3: Juo daugiau pársiautimų, tuo mažiau sruoga painiojas → susiausti:1. 2. Žiedelių susisiautimas(susiglaudimas) 3.→ susiausti 6: Šiemet baisus kopūstų susiautìmas kietai 4.→ susiausti 9: Ilgiems javams ilgesnis(aukštesnis)kampas – aukštas kampas tura kitokį susiautimą 1. → užsiausti 2.→ užsiausti 3: Žėdno ažusiautimo žuves gauna 3. → užsiausti 5.

Žodžio apsiautimas sinonimai

Žodžio apsiautimas sinonimai

Žodis apsiautimas kitomis kalbomis

Rusiškai: обертывание
Angliškai: envelopment
Estiškai: envolvimiento
Lenkiškai: Envelopment
Latviškai: Envelopment
Lietuviškai: apsiautimas
2013-04-01 19:42:52
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž