Apsausti žodžio reikšmė

Apsausti - saũsti,-ta, -o 1. sausėti: Upaitė senka, jūros vanduo slūgsta ir jos krantai sausta Prie keliuko pilkuoja saustančių bulvių krūva 2.džiūti:Saũsta jaunas medis nuo įrėžimo peilio apsausėti: Purvai apsaũso biškį Jau šienas gerokai apsaũsęs Kaip apsaũso, vežėm biškį [vasarojų] įsausėti: Insaũso žemė Ariant dulka įsaususi žemė 1. išsausėti: Klonis, bala išsaũso Kole visą raudą išdėjau, tai gerklė išsaũso Ragena nuo randų sudrumstėja, jos paviršius išsausta Šieną pakušini, ir išsaũsta Įšilusios diendaržio sienos kvepia medžiu, išsaususiom samanom 2.sulysti:Jis sėdėjo sukryžiavęs ant kelių savo išsaususias rankas Tėvo išsausęs veidas pasibaisėtinai ramus 1. nusausėti 1: Kelis nusaũsęs, t. y. jau sausas Jei neblys, tujau nusaũs Buvo jau nūsaũsusi, i vėl užlijo Ežerų dugnui nusausus, vėjas pustė smėlius 2.nudžiūti Kažkoks pilkas paukščiukas purstelėjo nuo medžio, nutūpė ant nusaususios šakos gurgulo 1. pasausėti: Jau pasaũso kelis Jei dirvožemis pasausta, tad augalas, nebegaudamas vandens, vysta Anys jį tankiai įkeršina pūstynioje ir įnartina jį pasaususioje vietoje Mes vertėm į krūvą pasaususius bulvienojus 2. pasidaryti liesam, sudžiūvusiam:Buvo mažas, pasausęs žmogelis Marcelinas ėmė greitai senti: suliesėjo, visas pasauso Jis ne burliungis, o pasaũsusio veido persausėti: Paprastas vaizdas krašte – persaususios molio plokštumos prasausėti: Dabar kelias bus jau prasaũsęs Saulei įdienojus, atvirto aukštielninkas ant prasaususios žemės [Motina] malkpagalius sukrauna ant geležų, kad prasaustų

Žodžio apsausti sinonimai

Žodžio apsausti sinonimai
2013-03-20 07:27:19
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž