Apraibti žodžio reikšmė

Apraibti - raĩbti,-sta, -o 1. margti, tavaruoti, mirgėti (akyse):Seniui svaigo galva, nuo sniego raibo akys Raibsta akys, menkai mato jis Marga, marga, net akys raĩbsta Sergu, negaliu, galva kvaista, akys raĩbsta Net akys raĩbsta nuo šviesos Viskas raĩbsta akyse Sugaravau galvą, net akyse raĩbsta Akys staiga pradėjo raĩbti, ir apalpau ^ Skaistus veidelis, į jį žiūrint, akys raibsta 2.svaigti, suktis:Munie tujau raĩbsta galva Tankiai galva raĩbsta 1. apmargti (akims):Martynui akys apraibo nuo įvairiaspalvio drabužių audinio, kuris mirgėjo vilnijo salėje Pirkliams iš godumo net akys apraibo Matyt, jau senatvė – ir akys apraĩbo Nuo valgių ir gėrimų Povilui ir akys apraĩbo Kaip tik paklausiau, kas tu toks esi, taip tujau pradėjo į kaktą spjaudyti – taip mun ir akys apraibo Iš nuovargio akys apraibo 2.apsvaigti, apkvaisti:Stačiai jautiesi žmogus apkvaišęs ir apraibęs Galva apraĩbo, ir aš pavirtau pasidaryti raibam, raibuliuotam:Priš šaltą pavasarį mėnuo pradėjo nusiraibęs tekėti

Žodžio apraibti sinonimai

Žodžio apraibti sinonimai

Žodis apraibti kitomis kalbomis

Rusiškai: пульсация
Angliškai: ripple
Estiškai: onda
Lenkiškai: marszczyć
Latviškai: sprogoties
Lietuviškai: apraibti
2013-04-21 02:43:24
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž