Apraišti žodžio reikšmė

Apraišti - ráišti,-ta (-ia, -a), -o (-ė) 1. šlubuoti, raišuoti:Ráišia žmogus, koją skausti I mun kojos kulnis skausta, negaliu ištūrėti ir einu raišdamà Jau kuris tat laikas ráišdamas vaikščioju Jau pasigavo, ale visą mėnesį ráišė A kas koją padaužė, ka taip ráiši? Jis neráiša, nė nėko – sugijo Kojas batai nugriaužė, ir raištù eidamas Pagydė, nebráišė visai Išdilė sutrenkimas, nebráišė Jau mudu raištava Ant galo nuaugo piemenės koja – raišta, nepaeina, negalinti kiaulių ginti Pats išėjo raišdamas. Nenorėjo, kad jam padėtų Visi sąnariai yr tvirti, galėčiau ir darbą dirbti. O kaip žmogų sutinku, kaip regint ráišti užninku Ir jis raišė ant savo strėnų Muno arklys pradėjo ráišti Ar nematai, kad dešine koja arklys ráiša? Ráišė, vilko koją karvelė Arklys ráišta Širvukas vėl raišo ir pasiliko paskui | Daug tų mūsų gyvenimo apsireiškimų slenka, dažniausiai raišdami, pro mūsų visuomenę, iš niekur patarimo, iš niekur reikalingų nurodymų nesusilaukdami Raišdamas(labai silpnai)teka vanduo O kuomet odą apleidžiame arba menkai apie ją [=ja] tesirūpiname, tuomet veikimas plaukinių gyslelyčių silpnėja ir medžiagos permaina raišta(sutrinka) 2. darytis raišam, šlubti:Arklys ráišta, šlumba (ima šlubuoti, kulniuoti) 3. smarkiai eiti, bėgti, sprukti:Kad raišo lauk iš tų dobilų! kaip elgtis, suktis, išsisukti (pakliuvus į keblią padėtį):Nežinojo [žmonės] po karo, kaip šokinėti, katrà kója ráišti Ot skubu, tai skubu, nebeišmanau, kuria koja beraišti! Nebišmano, kurià kója beráišti pasidaryti raišam, imti šlubuoti, apšlubti:Kaip ans apraišo apžlibo, aną ir pavarė iš dvaro Karvė apráišo, reiks nagą nukirst Apráiš [arklys], reik[ia] lupti [pasagas] žemė[n] Muno bėrasis apráišo, nebegaliu kinkyti Palikau apráišusią kiaulikę Bevažiuojant arklys apráišo Jums arklys apraišta, ir koks senelis atejęs sako: tas arklys ant piktos vietos yra užejęs Kad arklys kaltūnus tur, reik juos su akmeniu nukirsti; kad su peiliu nupjauni, arklys ar apjanka, ar apraišta Aklo, koliekos, aba apraišusio…, neafieravosit raištant ateiti, atšlubuoti. raištant įeiti, įšlubuoti. raištant išeiti, iššlubuoti. raištant nueiti, nušlubuoti:Nuráišė [senelė] su nukleištais bateliais kiek raišti, šlubuoti:Ana kaip paraiša – jai koją sopa Kumelės paraišdamos, galvas nuleidusios, vos vilkosi Truputį paraišdama, lazdele pasiremdama, įėjo stačiai į vidų apraišti: Praráišo – pasidarė šlubas, apšlubo

Žodžio apraišti sinonimai

Žodžio apraišti sinonimai

Žodis apraišti kitomis kalbomis

Rusiškai: Осваивать
Angliškai: Harness
Estiškai: Aproveche
Lenkiškai: Wykorzystaj
Latviškai: Harness
Lietuviškai: apraišti
2013-04-21 13:12:23
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž