Aprūpinimas žodžio reikšmė

Aprūpinimas - rū́pinimas rū́pinimos → rūpinti:1. Jau svieto, regis, užmiršai, jo rūpinimą pametei ir nori mus prastoti 2.O tas vargas, tas rū́pinimas drabužio tau nieko nereiškia? 3. Naudinga yra dūma arba rū́pinimas melstis už numirusius Neturėjo to rū́pinimo ir sielojimo apie juos Su didžiu rūpinimu rūpinas Duktė dar neišleista tėvui daug budėjimo daro, ir rūpinimas už ją jam daug miego iš akių braukia O visą rūpinimą savo padėkit po jo akimis, nesa anas turi ypačiai rūpinimų savo apie jus visus Rūpinimas, varginimas kūno 4. Mokia mus … rū́pinimo apie gimdytojus Gimdytojamus … rū́pinimą padavė apie užauginimą sūnų | Begalinis rū́pinimos su svetimoms bėdoms Iš to tavo rūpinimosi, Jurgeli, niekam, tikėk manim, naudos nebus Tus daiktus visus išlasinėjo, išvežė ten į arkyvus, i[r] visas rū́pinimos Mokytojų rūpinimasis parengti lietuvių mokykloms gerus vadovėlius, platus nagrinėjimas su tuo susijusių klausimų spaudoje sukėlė naujas diskusijas Rūpinimasis vaikais, jų auklėjimu – visos liaudies reikalas Neneigiame natūralaus noro patikti, rūpinimosi savo išore Jūsų rū́pinimaisi išoriniu spindėjimu 5. rūpyba: Pasiekus globojamam tam tikrą amžių…, globa virsta rūpinimu → aprūpinti 1: Aprūpinimas vandeniu Tą pačią dieną Amalis įsakė padaryti reviziją Strimbos vadovaujamame darbininkų aprūpinimo skyriuje Turėtų būti kalbama apie vaisių auginimą bei bičių aprūpinimą Šitą visą pagalbą atlikęs, ligonį aprūpinimui gydytojo paduoti gali | → įrūpinti Toks įsirū́pinimas, ne ėsti nebnor[i] Nemigos perimtas, nuo įsirūpinimo pasibaudžia keliauti į svetimą kampą Po to vėl atsisėdo nuog įsirūpinimo visa užtirpusi → išrūpinti 1. → nusirūpinti. → parūpinti 1: Valstybė betgi nė nebandė organizuoti parūpinimą valgio ir gydymo algauninkams Parūpinimas arklių raitelijai Neg anie [tėvai], kurių parū́pinimu pirmieji mūrų tavų fundamentai padėti buvo | Pirm pasirū́pinimas Bet dėkavojimas teest Dievui, kursai davė tokį pasirūpinimą apie jus ing širdį Tito → parsirūpinti 1. 1. → surūpinti 2 Visų veiduose susirūpinimas Jei žvaigždė sudreba, bus koks susirūpinimas 2. → surūpinti 3 Tas susirūpinimas meno klausimais labai natūralus Suvedė mus į būrį savo krašto meilė ir susirūpinimas jo likimu Man širdį skauda, o jam net susirūpinimo nekelia 3.→ surūpinti 4: O tas vargas, tas surū́pinimas drabužio 1. → užrūpinti 1.2. → užrūpinti 3: Jis visą savo amžį suvartosiąs užrūpinimui už palaimą Padovanojo 100.000 m[arkių] senųjų ir invalidų užrūpinimui

Žodis aprūpinimas kitomis kalbomis

Rusiškai: поставлять
Angliškai: supply
Estiškai: suministrar
Lenkiškai: dostarczać
Latviškai: piegādāt
Lietuviškai: aprūpinimas
2013-03-25 16:40:24
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž