Aprėžimas žodžio reikšmė

Aprėžimas - rėžìmas rė́žimas → rėžti:1. 2. 3. → rėžti 6: Nuo to Dievo rėžimo [su nuodėguliu] ir paliko gandrui ant nugaros juodas lopas Tai rė́žimas – lazda lūžo Rėžimas su votegu daro mėlynę, bet rėžimas su liežuviu sukriuša kaulus 4.→ rėžti 15: Širdies rė́žimą turėjau: rėžė širdį Par visą kūną pradėjo rė́žimai eiti aprėžìmas 1. → aprėžti 2.2. → aprėžti 5: Teisinės asmenybės aprėžimas arba panaikinimas Jiems nereikėjo jokių patentų, leidimų ir kitokių aprėžimų atrėžìmas → atrėžti 1. ║ Buržuazinė vyriausybė pasitenkino vien sklypo atrėžimu, nepaskirdama kiek daugiau lėšų įsikurti Girininkija, baigusi biržių atrėžimą, sudaro biržių santrauką įrėžìmas įrė́žimas 1.→ įrėžti 1: Su peiliu įrėžimas 2. rėžis, įraiža, įpjova:Sprogymė su savo skydu stipriai turias, jei jos plačioji dalis tobulai įtink į įrėžimą augybės išrėžìmas → išrėžti 1. nurėžìmas nurė́žimas → nurėžti 1. ║ Pasiutęs nurė́žimas arų – par pusę parėžìmas → parėžti 5: Parė́žimas teisybės nepatiko Tai parė́žimas, gelbėk Pondieve, svetimam žmoguo, kokius ragus tas vaikas tura pérrėžimas → perrėžti 1. prarėžìmas → prarėžti 1: Prarėžimas kūno su peiliu užrėžìmas → užrėžti 5: Dėl šito užrėžìmo da nemirsi Tokiu užrė́žimu vaiką galėjo užmušti

Žodis aprėžimas kitomis kalbomis

Rusiškai: aprėžimas
Angliškai: limitation
Estiškai: limitación
Lenkiškai: ograniczenie
Latviškai: ierobežojums
Lietuviškai: aprėžimas
2013-04-23 22:12:27
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž