Apnuoginti žodžio reikšmė

Apnuoginti - núoginti,-ina, -ino 1. daryti nuogą, niekuo nepridengtą:Šypsena nuogino jos tankius dantis ^ Storas dengia, plonas nuogina | Tirpo sniegas, nuoginosi salelės 2.atimti turtą, skurdinti:Nubaigs núogint, ir baigta 1. padaryti nuogą, nurengti:Iki alkūnių atraitotos marškinių rankovės apnuogino stiprias rankas Stepunė, aukščiau alkūnių apnuoginusi suvytusias rankas, minkė duoną | Vėjas sužeria Kristinos plaukus, ir apsinuogina jos neįdegęs švelnus kaklas 2. apiplyšti, netekti drabužių:Vilnų kokį svarą pridėtumėt, – vėl įsiterpė motina. – Visiškai apsinuoginom visi 3.padaryti niekuo nepridengtą, atidengti; pašalinti dangą (lapus, augmeniją):Čia vaismedžius griauna pavasario vanduo, apnuogina jų šaknis Ankstyvo pavasario saulė nušvietė tuščią sodybos kiemą ir tartum jį apnuogino Ruduo apnuogino medžius Vaikiščiai statė rikes išilgai apnuogintų lysių | Rudenį ir seni, ir jauni medžiai numeta lapiją, apsinuogina 4.apiplėšti, atimti turtą:Apinuoginu, apiplėšau 5. iškelti aikštėn, viešumon; parodyti tokį, koks yra iš tikrųjų:M. Gorkio raštai apnuogina kapitalizmo išsigimimą Apsvarsto reformas, apnuogindamas jų tikrąją vertę | Ateis teisėjas, ir kiekvieno darbai apsinuogins 1. padaryti nuogą, nunuoginti.| 2.už nuoginimą atsilyginti nuoginimu:Aš jį nuogiau, jis mane atnúogino išrengti, apnuoginti:Proškus brūkštelėjo jo kelnes žemyn, negražiai išnuogindamas Alyzą | Nugi tu, mergele, visai išsinúoginus 1. padaryti nuogą, nurengti.| Jis buvo ką tik grįžęs iš darbo ir, iki pusės nusinuoginęs, prausėsi Pečius nusinúoginti 2. atimti turtą, nuskurdinti:Viską atėmė, nunúogino Vagis nunúogino mumis Karčemninkas su savo degtine nunuogino mane Vargas visai nunuogino juos | Su itais kvarais(ligomis)tai mes nusinúoginom 3.padaryti tuščią, pliką:Vietomis jau visai nunuogintos kalnelių viršūnės juodavo tarp laukų Aplink visą sodžiuką ąžuoliniai stulpiukai buvo įkasti – nukūreno, nunúogino 4. iškelti viešumon, parodyti tikrąją prigimtį:Šioje knygoje jis iki pat šaknų nunuogino idėjines oportunizmo ištakas

Žodis apnuoginti kitomis kalbomis

Rusiškai: голый
Angliškai: bare
Estiškai: desnudo
Lenkiškai: goły
Latviškai: tukšs
Lietuviškai: apnuoginti
2014-03-07 13:04:10
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž