Apnokinti žodžio reikšmė

Apnokinti - nokìnti,-ìna, -ìno, nókinti, -ina, -ino nokti.1.laikyti ligi prinokstant, brandinti:Aš nokinù varpas, brandinu grūdus, sarpinu uogas, spėjinu vasarojį (varstą) Pomidorams nokinti šviesa nereikalinga Žalius nukritusius obuolius nokìna padėję šiene Žaliai žaliavo, baltai žydėjo, juodas uogas nokino Ačiū Dievui, kad dukrelę mokinu, ne uogelę nokinu | Aš mergelę auginau, kaip vyšnelę nokinau 2.daryti reikiamos kokybės (maisto produktus):Svarbiausieji mikrobiologiniai procesai vyksta po sūdymo sūrius nokinant 3.daužyti (obuolius), kad suminkštėtų:Vaikai nokìna obuolius mėtydami aukštyn 4.neduoti pakankamai valgyti, marinti badu:Kamgi nokinì vaikus! Kam nokìnat vaiką? Sudžiūvęs kaip šakalys Paleisk gi karvę, nenokink badu! | Tai kogi tu nokiníes? Valgyk! Ar kas tau neduoda?! 1.leisti šiek tiek prinokti.2.apdaužyti (obuolį), kad suminkštėtų. apnokinti 2. 1. išnokti 1: Ar išnokinaĩ varpas, t. y. išbrandinai 2. suminkštėti nuo daužymo:Obuolys gražiai išsinokìno, galėsiu sunkos atsigerti 3. suliesinti neduodant pakankamai valgyti:Kam teip išnokinaĩ vaiką? | 4. išdžiovinti:Ant pusės malkos skalsesnės, jei gerai išnokìnsi 1. nunokti 1: Sėkla turi būti gerai nunokinta Kombainu pjaut – reikia gerai nunokýt javus | Kelis diegus tabako nusinokinsiu sėklai 2. suliesinti, išsekinti badu:Jau toj prieglaudoj tai visai nunokìna Gal jis krito nuo hitlerinio okupanto rankos, gal užgeso, nunokintas bado, už spygliuotų geto vielų 1. panokti 1: Jei katri žalioki pamidorai, tai reikia an saulės panokýt Už vaikų ir sodų panokint neseka: kap tik užsimegs obuolaitis, tai ir nutrauko | Esame nebrendę, tik panokinti 2. paminkštinti daužant (vaisius). pernokti 1: Negalima vaisių pernokinti ant medžių Pernokinti vaisiai pasidaro miltingi prinokti 1: Sužydėjo obelėlės vis baltai, vis baltai, prinokino obuolėlius raudonai, raudonai sunokti:1.Šįmet per daug sunokinau rugius Vyšnių sodai susodyti, juodos uogos sunokintos 2.Tas žalių rūtų vainikas nesuvytintas, nesunokintas, gražių panelių pintas 3.O kai aš patekau tam šelmiui berneliui, sudžiovino, sunokino kap sausą lentelę užnokti 1: Ažnokìntas vaikas(sudžiūvęs, bado daug matęs)
2014-03-07 12:22:39
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž