Apmuilinti žodžio reikšmė

Apmuilinti - muĩlinti,-ina, -ino1. muilu trinti:Nemuĩlink galvos su tuo muilu – plaukam nebus gerai | Burną prausiau, muilinausi ir galvelę šukavausi 2. apgaudinėti, meluoti:O, jis gerai moka muĩlinti tokius ponus Tu mėgsti muĩlinti Ką čia man muilini, geriau durniui sakyk, tai patikės 3. tingiai dirbti, dykinėti:Aš tai nekenčiu teip muĩlyt: jei dirbt, tai dirbt, o jei ne, tai visai nedirbt 4. skaidyti šarmais eterius, esterius, cianidus. apgaudinėti:Ką tu čia dar muĩlini akìs su savo šnekoms! Netikėk, jis akìs muĩlina Nemuĩlink man akių̃, ba aš viską kuo geriausia žinau 1. aptrinti muilu.2. apgauti:Jį čigonas su tuo arkliu visai apmuĩlino Ot apmuĩlino mane su ta karve Jis tave visai negražiai apmuĩlino Žinai, tai tave apmuĩlino ant šimto su viršum | Smarkiai apsimuĩlinau su ta pirksena apgauti:Jūs išmintingi ir nesiduosite apmuilinti akis ištrinti muilu:Išmuĩlink gerai galvą, kad pleiskanos išsiplautų | Pirty gerai išsimuĩlinau, nusiprausiau Veidą išsimuĩlinau 1. nutrinti muilu:Skutėjas numuilino vyrui veidą 2. apmuilinti 2: Vienu žodžiu, muilina, muilina, ir, atrodo, numuilins 3. niekais, dykinėjant praleisti (laiką):Visą dieną numuĩlino, ir jam užmokėk Nebuvo valandos, kad aš kur numuĩlyčiau 1. patrinti muilu:Pamuĩlink vaikui burnytę – matai, kad visas murzinas | Duok ir man rankas pasmuĩlint 2. pabūti be darbo, padykinėti:Tegu pamuĩlina ir jis pavakarukę be darbo praleisti dykai (laiką):Kap nuejo pas tą savo draugą, tai ir pramuĩlino visos dienos čėsą pritrinti muilo:Vokai, kakta ir skruostas primuilinami muilinos vatos gabalu | Rankos prisimuilinus reikia rūpestingai trintis 5 minutes šepetuku 1. ištrinti muilu.| Rankas susimuĩlinti 2.suvartoti, sutrinti (muilą):Visą tą muilą sumuĩlinau, beskalbdama drapanas 3. paversti muilu, suskaidyti (veikiant šarmais):Gliceridai lengvai suskaldomi (sumuilinami) šarmu arba rūgščių poveikiu į gliceriną ir rūgštį | Vėliau riebalai gali susimuilinti ir rezorbuotis
2013-03-16 09:36:10
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž