Aplosti žodžio reikšmė

Aplosti - lõšti,-ia (-ta ), -ė (-o ), lóšti 1. žaisti, siausti, išdykauti, dūkti:Jaunas savo dienas glūpai gaišindami lošta Būrai, vaikais būdami, lošė aplink akmenį ir suaugę jį suplaišydino 2. žaisti kortomis, kortuoti:Ar kartas lošiate? Viename name ponai lošė iš pinigų ║ susidėti:^ Su plikiu nesipešk, su turtingu nesilošk 3. laimėti, išlošti:Vargo tai daug turėjau, o lõšt neką tèlošiau Kumpys žiuponę lošo 4. vaidinti:Marytė už visus geriau lošė Vieną kartą lóšė par radiją žemaitiškai Seniau klojime lõšdavo lošimus atvirai veikti:Dabar jau galima lošti atviromis kortomis aplõšti,-ia, àplošė kortuojant ką nugalėti:Kortomis aplošė jį keliais kreiceriais atlõšti,-ia, àtlošė lošiant atgauti, laimėti tai, kas buvo pralošta:Jis atlošė savo pinigus | O kai prasilošiu – atsimenu: juk reikia pranešti! Bet ne, galvoju sau, pirma atsilošiu, o paskui pranešiu Mušė tėvas vaiką, ne kad lošė, bet kad atsilõšti norėjo įsilõšti,-ia, įsìlošėįsitraukti į lošimą:Įsilõšęs kortomis nebegali atsitraukti išlõšti,-ia, ìšlošė laimėti, gauti, turėti naudos:Tas vaikinas išlošė iš tų velnių kelis maišus pinigų Parduok javus ugulmiai, geriau išlõši | Pinigų turėdams bylą išloši ^ Gal iš po gyvatės kiaušinį išviliosi – tiek ir iš jo išloši Išlošė kaip Zablockis ant muilo(nieko neišlošė) Išlošiau nuo stalo koją(nieko neišlošiau) nulõšti,-ia, nùlošė1. lošiant nugalėti:Vakar aš jį vėl nulošiau 2. prasilošti, pralaimėti:Kaip ant nelaimės jis vis nusilošia ir nusilošia pralõšti,-ia, pràlošė1. pralaimėti, prakišti:Ir advokatui daug sukišo, o bylą pràlošė Vainą pràlošė i pabėgo | Rugius vėlai rudenį sėdamas visad praloši 2. netekti kortomis lošiant:Žiūriu – sėdi tie jo broliai, viską prasilošę, apiplyšę Greičiau prasiloši, negu užloši prilõšti,-ia, prìlošė 1.pralošti:Baisu prisikelt(užkelti didelę sumą),kad nepriloštau 2. prižaisti. sulõšti,-ia, sùlošė 1.sužaisti kortų ar kokį kitą žaidimą:Nu, suloškim kortom ką nors Einam sulõšt aviną 2.suvaidinti:Vaikai deklamavo eiles, dainavo, sulošė dar mažą veikalėlį, šoko, žaidė Artistai puikiai sulošė užlõšti,-ia, ùžlošė lošiant laimėti, gauti.

Žodžio aplosti sinonimai

Apžaisti, Nulošti, Nužaisti, Nukonkuruoti, Nukortuoti, Nugalėti
Žodžio aplosti sinonimai

Žodis aplosti kitomis kalbomis

Rusiškai: обыгрывать
Angliškai: outplay
Estiškai: jugar mejor que
Lenkiškai: ograć
Latviškai: apspēlēt
Lietuviškai: aplosti
2013-04-21 08:17:57
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž